Team Danmark Elitekommune

Slagelse Kommune er blevet udnævnt til Elitekommune nr. 22. Her kan du læse mere om samarbejdet med Team Danmark.

Den 30. september 2016 underskrev borgmester Stén Knuth og Team Danmark direktør Lone Hansen en aftale, der betød, at Slagelse Kommune kan kalde sig Team Danmark Elitekommune. Samme dag indgik tre uddannelser og seks foreninger en samarbejdsaftale med kommunen på baggrund af den indgåede aftale med Team Danmark.

Team Danmark aftalen understøtter talent- og elitearbejdet i Slagelse Kommune og bakker op om arbejdet inden for følgende områder:

  • Partnerskaber i folkeskole/Åben skole
  • Prioritering af 6 idrætter: Volleyball, Badminton, Fodbold, Svømning, Golf og Cykling – Men alle andre idrætter er velkomne!
  • Talent- og elitestrategi – Slagelse Talent og Elite
  • Foreningsudvikling (kurser og foredrag)
  • Idrætsskole og idrætsretninger
  • Aftale med ungdomsuddannelser og videregående uddannelser
  • Lokaler til foreningsidrætten på Sportscollege til afholdelse af møder og træningssamlinger

Aftalen sikrer derfor både fokus på talentudviklingen, men også et 4-årigt fokus på breddeidræts-relaterede opgaver. Indsatsen er en beskrevet del af Slagelse Kommunes idrætspolitik. 

I april 2017 blev samarbejdet omkring talentudviklingen udvidet til også at omfatte yderligere to uddannelser, nemlig Selandia Erhvervsuddannelser og Erhvervsakademi Sjælland (EASJ).

Mere info

Siden er sidst opdateret 28. april 2022