Egnsteater?

Skal Slagelse Kommune have et egnsteater?

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at undersøge nærmere, om det er muligt at etablere et egnsteater i Slagelse Kommune.

Første skridt på vejen indebar, at interesserede i at etablere et egnsteater fik muligheden for at pitche deres idé for udvalget tirsdag d. 19. februar. Her meldte 17 meget spændende kandidater med rigtig gode idéer sig på banen. Udvalget besluttede efterfølgende at invitere 5 kandidater til at indgå i den videre proces.

Fremadrettet venter en længere proces, for udover udvælgelse af kandidat skal økonomien på plads, og Slots- og Kulturstyrelsen skal ansøges om godkendelse af egnsteater-aftalen.

Proces

Her kan du se hele processen frem mod et evt. egnsteater.

1. fase: 19. februar

  • Alle, der var interesseret i at etablere egnsteater i Slagelse Kommune, fik 10 minutter alene med Kultur- og Fritidsudvalget til at pitche deres ide.
  • Kultur- og Fritidsudvalget har herefter udvalgt 5 kandidater, der skal arbejdes videre med.

2. fase: Februar-april

  • Udvalgte kandidater kvalificerer deres forslag. Kulturafdelingen står klar med hjælp, hvis der er ønske om det.

3. fase: 8. april

  • Udvalgte kandidater fremlægger deres forslag for Kultur- og Fritidsudvalget.
  • Kultur- og Fritidsudvalget vælger herefter, hvilken kandidat der skal arbejdes på at udvikle egnsteater-aftale sammen med.

4. fase: April-august

  • Der udformes materiale til budgetforhandlingerne. Dette gøre i samarbejde mellem Kulturafdelingen og den udvalgte kandidat.

5. fase: Efteråret 2019

  • Budgetforhandlinger med henblik på at drøfte finansieringen af et egnsteater.

6. fase: April-start 2020

  • Der udformes egnsteater-aftale med start 2021. Fristen for egnsteater-aftale til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen er april 2020.
  • Der udformes eventuel ansøgning om støtte til opstartsprojekt i 2020. Fristen for ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen er enten juni 2019 eller januar 2020.

Undervejs har Kultur- og Fritidsudvalget mulighed for at vurdere, at der ikke er grundlag for at etablere et egnsteater i kommunen lige nu og dermed standse processen.