Ny Trelleborg

Projekt Ny Trelleborg skal udvikle Trelleborg til et internationalt oplevelses- og videnscenter.

Gæster fra nær og fjern skal i fremtiden opleve enestående historier fortalt med enestående virkemidler i og omkring vikingeborgen Trelleborg. 

Den 1000 år gamle vikingeborg er et af Nordens vigtigste fortidsminder, og borgen betragtes i dag som en af grundpillerne i samlingen af det danske rige. Borgen er opført af Harald Blåtand omkring år 980 og er den bedst bevarede og mest spektakulære af Blåtands fem ringborge.

Hvad skal der ske?

Bag projektet står Slagelse Kommune, som har afsat 25 mio. kr. til udviklingen af det nye Trelleborg til et internationalt oplevelses- og videncenter i samarbejde med Nationalmuseet. Det skal være med det nyeste inden for formidling kombineret med digitale virkemidler. 

Projektet indeholder både den levende og den digitale formidling samt den uddannelsesmæssige vinkel, så der bliver noget for alle målgrupper - fra konkrete hands-on oplevelser for børnefamilierne til ny forskningsbaseret viden. De besøgende skal oplyses, involveres og forundres på det nye Trelleborg. 

Nye sansemættende oplevelser undervejs

Projektet skal formidle både den spændende historie og den arkæologiske og historiske baggrund i nye og bedre rammer. Visionen er, at det nye Trelleborg skal formidle de ufortalte historier og besvare de mange ubesvarede spørgsmål om Harald Blåtands fem ringborge. 

Museets besøgende skal i fremtiden have endnu flere levende historieoplevelser, hvor det nye Trelleborg vil formidle historierne om krig, kongemagt og livet som kriger. Det bliver en særlig oplevelse, hvor publikum kommer helt tæt på vikingetiden år 980. 

Krigerens liv på borgen

Det er livet som vikingekriger på kongens ringborge, der bliver sat i spil, og publikums opmærksomhed fanges ind via helt nye formidlingskoncepter, der binder ude- og indearealer sammen i en fælles fortælling om krigeren i vikingetiden.

En stor succes

Med en tredobling af besøgstallet fra 2013-17 skriver Trelleborg sig ikke blot ind i en lokal, men også en national og europæisk kontekst, og placerer sig blandt de mest populære kulturattraktioner. Med 81.000 besøgende i 2017 er Trelleborg nu Danmarks tredje mest besøgte vikingeattraktion. 

Det nye Trelleborg vil i fremtiden være til stor gavn og glæde for turisme, uddannelse og formidling, og det vil være med til at etablere og formidle ny, forskningsbaseret viden inden for vikingetidshistorie.

Symbol på samling af Danmark

Trelleborg var et strategisk knudepunkt, et militært forsvarsværk og et udtryk for Harald Blåtands magtdemonstration i det, vi i dag kalder Danmark. I dag er borgen en hjørnesten i vores fælles historiske identitet. Et symbol på samlingen af det danske rige. Derfor er Trelleborg optaget på UNESCOs tentativliste over umistelig kulturarv. 

Den bedst befæstede ringborg

Trelleborg er den bedst befæstede af de i alt fem ringborge af trelleborgtypen: Fyrkat, Aggersborg, Nonnebakken, Borgring og Trelleborg. 

Sammen med blandt andet Jelling-monumenterne, Raving Enge og Dannevirke fortæller de militære ringborge om en meget spændende og afgørende tid i dansk og europæisk historie.

International betydning

Trelleborg har national såvel som international betydning, og stedet skal være et kulturelt fyrtårn for Slagelse Kommune, regionen og nationen. Kommunen ønsker herigennem at fremme og understøtte Trelleborgs muligheder for at blive optaget på UNESCOs Verdensarvsliste.

Følg med i udviklingen

Videreudviklingen af Ny Trelleborg til et kulturelt fyrtårn for Slagelse Kommune betyder, at der i de kommende år sker meget nyt med vikingeborgen Trelleborg.

Du kan følge processen på Ny Trelleborgs hjemmeside.

Siden er sidst opdateret 13. september 2021