Meget mere haltid

Bliv klogere på pilotprojektet Meget mere haltid, der bl.a. skal skabe bedre udnyttelse af faciliteter.

Meget Mere Haltid er et pilotprojekt, hvor der i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden foretages aktivitetsmåling med systemet Hallmonitor i kommunale og selvejende haller i kommunen for bl.a. at skabe bedre udnyttelse af haller og andre faciliteter.

Projektet løber i perioden 1. januar 2020 til 1. januar 2022. 

Hvad er formålet?

Pilotprojektet har tre hovedformål:

 1. Styrke den løbende dialog med foreninger mv. om anvendelse, udnyttelse og fordeling af tider i idrætsfaciliteterne.
 2. Sikre bedre kendskab til brugen af vores faciliteter med henblik på optimering af den administrative drift og udvikling.
 3. Skabe et validt og bredt datamateriale til kvalificering af det politiske beslutningsgrundlag for fremtidige anlægsinvesteringer og -prioriteringer.

I menuen nedenfor kan du læse mere om pilotprojektet, herunder hvor der måles, hvordan data bruges og behandles osv. 

Mere info
 • Hvor måles aktiviteten?

  I hele perioden vil der blive foretaget aktivitetsmålinger i alle kommunale haller og enkelte gymnastiksale.

  Inden sommerferien 2020 bliver der opsat yderligere 13 kameraer, heraf i 7 selvejende haller.

  Der vil løbende blive taget stilling til opsætning af yderligere kameraer i øvrige faciliteter.

  Samtidig med opsætning og installation af kameraer på faciliteterne vil alle indgange til det område, der måles på, blive skiltet, og der vil blive hængt relevant information for brugere og besøgende op på faciliteten.

 • Hvordan måles aktiviteten?

  Målingerne foretages primært hver halve time (kvart over og kvart i) i faciliteternes åbningstider og på alle ugens dage.

  Dermed opnås der et validt sammenligningsgrundlag til statistisk brug.

  Konkret indsamler kameraet en måling af, hvor mange personer der er til stede i en hal på et givent tidspunkt.

  Selve målingen sker ved, at kameraet tager et foto og tæller antallet af personer, der er på billedet.

  Billedet sløres

  Straks efter fotoet er taget, sløres/anonymiseres det, så ingen på billedet kan identificeres. De oprindelige fotos gemmes ikke og kan ikke genskabes.

  Mere info om det tekniske system

 • Hvordan bruges data?

  Fra kameraerne modtager Fritidsafdelingen et tal hver halve time på antallet af personer, der er til stede i faciliteten. Kameraet kan også indstilles til at tælle hvert kvarter.

  Kameraet indstilles, så tilskuerpladser ikke kommer med i optællingen. Det er således kun aktiviteten på halgulvet, som måles. 

  Skal tale sammen med bookingsystem

  Målet er at kombinere og sammenligne data fra optællingen i Hallmonitor med eksisterende data i tilskuds- og bookingsystemet Winkas. 

  Dette bl.a. med henblik på at afdække, hvordan faciliteterne udnyttes (udnyttelsesgrad), samt hvad faciliteterne bruges til. 

  Det vil dermed også blive muligt at vurdere, hvilke aktiviteter der dyrkes i Slagelse Kommune.

  Målet er, at kombinationen og sammenligningen af data fra de to systemer skal ske automatisk, så det på et tidspunkt bliver muligt at offentliggøre de indsamlede data i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden.  

  Hallmonitor er et dialogværktøj

  Det er vigtigt at understrege, at data ikke bruges som kontrol, men som dialogværktøj overfor de enkelte foreninger.

  Foreninger skal fortsat afbooke de tider, som de ved, at de ikke skal benytte. Dermed kan andre få glæde af tiden, ligesom personalet, som åbner/lukker hallen, kan blive orienteret. 

 • Behandling af indsamlede data

  Fritidsafdelingen i Slagelse Kommune er dataansvarlig, og Webitall ApS er databehandler.

  Det er kun Fritidsafdelingen og Webitall ApS, der har adgang til det slørede billedmateriale, som systemet genererer.

  Der videregives ikke personoplysninger til 3. part.

  Udelukkende anonymiserede statistiske data anvendes, og disse data videregives i HallMonitor-systemet til brug for Fritidsafdelingens videre analyse.

 • Baggrunden for projektet

  Slagelse Kommune har indgået et 2-årigt samarbejde med Lokale og Anlægsfonden (LOA) om aktivitetsmåling i haller mv. for bl.a. at skabe en bedre udnyttelse af idrætsfaciliteterne i kommunen. 

  Med projektet får Fritidsafdelingen et bedre indblik i brugen af idrætsfaciliteterne.

  Derigennem vil Fritidsafdelingen fremadrettet kunne optimere måden, hvorpå faciliteterne bruges, samt finde potentiel ledig tid til glæde for både eksisterende og nye brugere af faciliteterne.

  Faciliteterne i kommunen er til for at blive brugt, og vi oplever stor rift om særligt hallerne i kommunen.

  Derfor er det ambitionen, at pilotprojektet kan skabe indsigt i brugen af haller mv. og vise potentialer for at få endnu flere aktiviteter ind i disse.

Siden er sidst opdateret 14. marts 2021