Sportshaller

Vi har 13 kommunale og 7 selvejende sportshaller, som spænder i størrelse og udstyr.

Her er lige fra den store opvisningshal med mulighed for store sports- og kulturarrangementer og udstillinger til de mindre skolehaller.

Du booker/søger om tid i vores haller via bookingsystemet Kommunebook. Tryk på pilen i den røde boks for at komme til bookingsystemet.