Gadekær

Mange gadekær er indrettet til ophold og socialt samvær. Andre har stor biologisk værdi med rigt live af dyr og planter.

Gadekær er et vigtigt element i landsbysamfund. Med et meget stort antal gadekær i forhold til andre kommuner har vi et ansvar for at beskytte og forbedre miljøet i gadekær.

Nogle gadekær lever op til det idylliske billede af landsbyens gadekær, mens andre gror til og lugter af mange års slam og råddenskab.

Katalog over gadekærene

80 gadekær i kommunen er samlet i et katalog. Kataloget kan danne grundlag for fremtidige renoveringer, eller blot være et værktøj der giver overblik og viser frem til alle de dejlige åndehuller.

Kataloget beskriver gadekærenes værdi ud fra fire vurderinger:

  • biologisk værdi
  • kulturel værdi
  • social værdi
  • værdien som centralt grønt element i landsbyen

Den samlede vurdering er ikke kun udtryk for én værdi, men alle fire værdier betragtet som helhed. Resultatet er udtrykt i graderne lav, mellem eller høj.

Katalogets forskellige dele

For at kunne åbne og se kataloget, skal du skal have installeret nyeste version af det gratis program Adobe Reader: