Lån og leje af grønne arealer

En række af kommunens grønne arealer lånes og lejes ud til større sociale begivenheder, cirkus og koncerter mv.

Arealerne er både i skovene, parkerne i byer og på landet eller som del af en strand mv.

Sådan søger du om at låne eller leje

Du søger via selvbetjening.

Husk at læse de overordnede regler, før du søger om at låne eller leje. Ved større arrangementer skal vi bruge din ansøgning senest 1 måned før.

Priser og faciliteter mm.

Læs om hver enkelt lokalitet herunder for at se priser, faciliteter, særlige regler og begrænsninger for de enkelte arealer.

Regler for at låne eller leje
 • Sankthansbål

  Planlægger du at holde et større arrangement til sankthans på et af kommunens arealer, skal du i god tid reservere det. På den måde kan du sikre, at andre ikke lægger beslag på arealet.

  Regler for sankthansbål

  • Der skal være mindst 30 meter til den nærmeste bygning med hårdt tag og mindst 200 meter til bygninger med stråtag
  • Et bål skal bestå af rent, tørt træ eller haveaffald
  • Flyt bålet på selve dagen, så små dyr ikke bliver fanget i flammerne
  • Du har pligt til selv at rydde op efter et arrangement

  • Læs mere om regler for afbrænding på Beredskabets hjemmeside (nyt vindue)
 • Du skal tale med kommunens tilsynsførende

  Har du ansøgt, og er du blevet godkendt til at låne eller leje et grønt areal, skal du lave aftale med kommunens tilsynsførende for grønne arealer.

  Det er bl.a. vigtigt, at I besigtiger arealet sammen både før og efter det afholdte arrangement, så arealet kan blive afleveret i samme stand.

  Du kan kontakte den tilsynsførende på

  • tlf. 28 80 15 84

  Mandag - torsdag kl. 7.00 til 14.30
  Fredag kl. 7.00 - 14.00

 • Salg af mad og drikke

  Vil du sælge mad og drikke til arrangementet, er du forpligtet til selv at indhente de fornødne tilladelser fra fødevaremyndigheder mm.

 • Oprydning og aflevering

  Du skal kontakte den tilsynsførende i kommunen inden arrangementets start for at aftale godkendelse og aflevering af arealet, efter der er ryddet op.

  • Arealer, dyreliv og beplantning må ikke lide overlast.
  • Arealet skal umiddelbart efter arrangementet rømmes for udstyr, rengøres for affald osv.

  Den tilsynsførende kontrollerer, at du afleverer arealet i samme stand, som før arrangementet.

  Manglende oprydning, rengøring eller skader

  Har du ikke ryddet op og gjort tilstrækkeligt rent, eller er der eventuelle skader på arealet eller inventar, vil kommunen foretage den nødvendige oprydning på din regning.

 • Depositum

  Der kan stilles krav om depositum, hvis det er sandsynligt, at der kan ske skade ud over almindeligt slid.

 • Store forsamlinger

  Hvis der kommer en større forsamling ved dit arrangement, skal du indhente tilladelse ved Slagelse Brand og Redning. Det gælder ved:

  • Opstilling af telt over 50 m² beregnet til over 150 personer
  • Etablering af områder til camping beregnet til over 150 personer og på over 1000 m² (3000 m² for spejderorganisationer)
  • Etablering af salgsområder på over 500 m²

  • Kontakt til Slagelse Brand og Redning (nyt vindue)

  Du skal søge en byggetilladelse for

 • Nøgler

  Nøgler til porte, bomme, brønde, elskabe mv. kan du hente hos tilsynsførende. De skal normalt afleveres hos samme, medmindre andet er angivet under lokaliteten.

 • Hav tilladelsen med

  Du skal opbevare din tilladelse under arrangementet, så du på forlangende kan fremvise den til Politiet eller tilsynsførende fra kommunen.

  Tilladelsen er personlig og kan ikke overdrages til andre.

Spørgsmål og svar
 • Hvilke frister og svartider er der for lån og leje af grønne arealer?

  Du kan søge løbende. Ved større arrangementer skal vi bruge din ansøgning senest 1 måned før. Du kan tidligst søge 1 år før arrangementet.

  Vi behandler ansøgninger efter først-til-mølle-princippet.

 • Hvad afgør, om jeg kan låne eller skal leje et grønt areal?

  Typen af arrangement afgør som udgangspunkt, om du kan låne eller leje et grønt areal.

  Ikke-kommercielle arrangementer

  Arealerne kan som udgangspunkt lånes gratis.

  Dette gælder for arrangementer, hvor hele overskuddet går til alment nyttige foreninger/klubber, hjælpeorganisationer eller sundhedsfremmende foranstaltninger.

  Kommercielle arrangementer

  Arealerne kan lejes mod betaling.

  Når du klikker dig ind på den ønskede lokalitet på oversigten over arealer, kan du se priser, faciliteter, særlige regler og begrænsninger for de enkelte arealer.

  Faciliteter

  Du har mulighed for at leje/låne udstyr som fx ekstra toiletter, bænke og andet af Slagelse Kommune. Du kan også få adgang til aflåste el-skabe eller offentlige toiletter.

  Hvis du ønsker dette, skal du senest 14 dage inden arrangementet kontakte kommunens Entreprenørservice på tlf.nr. 58 57 54 30.

Siden er sidst opdateret 6. december 2021