Dagsommerfugle

Mange dagsommerfugle har været i tilbagegang eller er forsvundet i Danmark gennem de seneste 50 år.

Billedet: Almindelig blåfugl er en af de dagsommerfugle, der stadigvæk er almindelig i Slagelse Kommune.

Dagsommerfugle i skovene 

Vi har i 2012-14 undersøgt en del skove i kommunen for dagsommerfugle. Det var her, rigtigt mange arter fandtes førhen. 

Undersøgelsen viser, at man i kommunen stadig kan finde sjældnere arter som kejserkåbe, okkergul pletvinge og pimpinelle-køllesværmer; men kun hist og her.

Rapporter

Registreringer i skove i Slagelse Kommune i 2012-2014.

Siden er sidst opdateret 15. oktober 2021