Klokkefrø

Siden 2007 har klokkefrøen været en art, Slagelse Kommune har et særligt ansvar for

Bombina bombina

På dansk klokkefrø.

Miljøministeren gav ved kommunalreformen i 2007 klokkefrøen til Slagelse Kommune som en art, vi har et særligt ansvar for.

I kommunen er der et godt samarbejde mellem borgere og lokale konsulenter for at grave nye og genoprette gamle vandhuller, genudsætte haletudser og lave naturgenopretning for at sikre nærmiljøet for klokkefrøer. Et samarbejde som kommunen støtter.

Vi støtter også Countdown 2010, der er den danske forpligtigelse til at stoppe tabet af den biologiske mangfoldighed.

Indsatsen for klokkefrøen indgår i EU SemiAquatic LIFE-projektet for truede arter i Slagelse Kommune.

200 klokkefrøer udsat på Agersø

Den 27. juli 2018 fik Agersø 200 nye indbyggere. Nærmere betegnet 200 små klokkefrøer. Se udsætningen i videoen herover.

Naturplejeprojekt

Strandenge, vadefugle, padder - specielt retablering af en bestand af klokkefrøer.

Rapporter