Løvfrø

En succeshistorie om genintroduktion af løvfrø i Slagelse

Hyla Arborea 

På dansk løvfrø.

Løvfrøen er en smuk lille eksotisk frø, der med sine hæfteskiver på fødderne, er god til at klatre i buske og træer. Den yngler i lysåbne vandhuller, som ikke er forurenede, og som ikke indeholder fisk, der kan æde haletudserne. Der skal helst være vegetation af buske nær vandhullerne, hvor de voksne frøer kan klatre.  

Løvfrøen er forsvundet fra 97 % af de levesteder i Danmark, der var kendt i 1950érne. 

Seneste nyt 

I 1993-95 blev der udsat frøer 

For at sikre bestanden af den Sjællandske bestand af løvfrø, blev der i 1993-95 udsat løvfrøer på Antvorskov øvelsesterræn nær Slagelse. 

Det var et samarbejde mellem Forsvaret, Vestsjællands Amt og en lokal biolog. Bestanden udviklede sig hurtigt over det meste af øvelsesterrænet, og bredte sig gennem skovene mod nord og øst helt til Sorø og til agerlandet syd for Slagelse.  

Undersøgelsen fra 2020 viser, at løvfrøen desværre er forsvundet igen, fra en del af de koloniserede områder. Men den har stadigvæk en stor udbredelse, og bestanden virker sund, selvom den tilsyneladende er vigende.  

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har udarbejdet en drifts- og plejeplan 2015-29 for Antvorskov Øvelsesplads, som bl.a. beskriver en indsats for at sikre løvfrøens levevilkår.  

Løvfrøen er totalfredet

Løvfrøen er totalfredet via naturbeskyttelsesloven og habitatdirektivet. Frøernes levesteder må således ikke beskadiges. Frøer, haletudser og æg må ikke indsamles uden særlig tilladelse fra Miljøstyrelsen.    

I 2020 har Slagelse Kommune fået udarbejdet en rapport, der viser status for løvfrøen i kommunen.

Rapporter 

I 2020 har Slagelse Kommune fået udarbejdet en rapport, der viser status for løvfrøen i kommunen.