Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven

Du kan i særlige tilfælde få dispensation til at ændre et beskyttet naturområde

Mange vandløb, søer, heder, moser, ferske enge, strandenge og overdrev er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven.

Områderne er dog kun beskyttet, hvis de opfylder bestemte krav, fx til størrelse.

Skal du lave fx en ny sø, kan dit projekt kræve, at du søger en dispensation fra gældende lovgivning.

Sådan søger du dispensation

Du søger dispensation via selvbetjening.

På Danmarks Miljøportal kan du se, om der er registreret beskyttet natur på din ejendom. Vær opmærksom på at registreringen kun er vejledende.

          

 

Siden er sidst opdateret 7. januar 2020