Kæmpebjørneklo

Problemet med landskabsukrudt som kæmpebjørneklo er, at det udkonkurrerer oprindelige danske planter

Kæmpebjørneklo udgør det væsentligste landskabsukrudt i Danmark.

Planten blomstrer i juni og juli, og den spreder frø fra august til oktober. Planten formerer sig kun ved spredning af frø. Hver plante sætter ca. 20.000 frø. Det betyder, at blot en enkelt plante der sætter frø, kan give rigtig mange planter året efter.

Indsatsplaner mod planten 

Alle grundejere i kommunen har pligt til at bekæmpe kæmpebjørneklo på egen grund indenfor fastsatte tidsfrister. Bekæmper en grundejer ikke kæmpebjørneklo på sin grund, kan kommunen lade arbejdet udføre på grundejerens regning.

På kommunale arealer er kommunen ligeledes forpligtiget til at bekæmpe kæmpebjørneklo.

Tidsfrister for bekæmpelse

  • Senest 1. maj skal bekæmpelsen være udført
  • Senest 1. juli skal bekæmpelsen være udført så effektivt, at ingen planter af kæmpebjørneklo får mulighed for at sætte frø det pågældende år.

Slagelse Kommune har vedtaget en indsatsplan, der omfatter hele kommunen.

Siden er sidst opdateret 7. januar 2020