Forbedret vandmiljø i udvalgte vandløb

Slagelse Kommune undersøger i øjeblikket muligheden for at lave en række projekter, der skal forbedre vandmiljøet i syv vandløb

Projektet er finansieret af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

Fotos: Logo, Skovsø-Gudum Å, Tude Å.


Denne sides direkte link: slagelse.dk/bedrevandloeb

I bunden af siden findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt. 

Hvilke vandløb er med i projektet?

Disse vandløb er med i projektet:

  • Tude Å og Ålerenden nedstrøms Bromme 
    (udføres i samarbejde med Sorø Kommune) 

  • Tude Å ved Ørslev
    (udføres i samarbejde med Kalundborg Kommune) 

  • Skovsø-Gudum Å 

  • Styrterenden 

  • Harrested Å 

  • Boeslundevandløbet 

Formål

Projektets formål er at forbedre vandmiljøet og sikre bedre leveforhold for vandløbets dyr og planter. 

Statens Vandområdeplaner

Forundersøgelserne laves som del af indsatser i Statens Vandområdeplaners program. Projektet er finansieret af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

Forundersøgelserne forventes afsluttet i efteråret 2021. 

Siden er sidst opdateret 23. april 2021