Gennemgang af § 3 - beskyttet natur

Naturstyrelsen har gennemgået hele Danmark og fået en bedre og mere præcis kortlægning af den § 3-beskyttede natur

I bunden af siden findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt.


Kortlægningen er vejledende og kan ses på Danmarks Miljøportal. Du finder link til Danmarks Miljøportal i:

 • den grå boks "Eksterne sider".

Gennemgangen har medført

 • at der er fundet naturområder, som hidtil ikke har været kortlagt
 • at der er forsvundet naturområder, som i forvejen er registrerede som beskyttede
 • at naturområderne er tegnet mere præcist
 • at fortegninger og andre fejl er fjernet.

Overordnet set har Slagelse Kommune tre arbejdsopgaver:

 1. Naturstyrelsen skal have tilbagemelding på deres gennemgang
 2. Lodsejere, som har naturområder, der nu er kortlagt, skal informeres
 3. At finde ud af hvorfor nogle naturområder er forsvundet.
Status og baggrund
 • Status på projektet

  Center for Miljø, Plan og Teknik i Slagelse Kommune har meldt tilbage til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har opdateret den vejledende § 3-registrering på Danmarks Miljøportal under hensyntagen til Center for Teknik og Miljøs kommentarer.

  Lodsejere med naturområder, som nu er kortlagt, har modtaget et brev fra Slagelse Kommune. Af brevet vil det fremgå hvilken naturtype, det drejer sig om, og hvor den ligger.

  Efterfølgende skal Center for Miljø, Plan og Teknik finde ud af, hvorfor nogle naturområder er forsvundet. Det kan være sket lovligt, men det kan også være sket som en overtrædelse af naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen skal sikre, at forsvundet natur bliver reetableret, hvis det er sket som en overtrædelse.

 • Baggrund for projektet

  Baggrunden for Naturstyrelsens gennemgang er en aftale mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening i 2010.

  Et eftersyn viste, at den vejledende registrering af § 3-beskyttede naturområder på Danmarks Miljøportal ikke var nøjagtig nok, de daværende amter gennemførte en registrering af naturområderne i 1992-1995.

  Siden da har der ikke været en revision af den vejledende § 3-registrering, men den er dog blevet vedlige holdt igennem daglig sagsbehandling.

  På Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om gennemgangen af de § 3-beskyttede naturområder, samt slutrapporten om Naturstyrelsens opdatering af § 3-registerringer i Slagelse Kommune.

  Du finder link til Naturstyrelsens hjemmeside i:

  • den grå boks "Eksterne sider".
Siden er sidst opdateret 27. august 2020