Halsskov Overdrev

Naturplejeprojekt på Halsskov ved Muskelsvindfondens Feriecenter og Musholmparken

Projektet er medfinansieret af NaturErhvervstyrelsen og EU.

Fotos: Køllesværmer og dukatsommerfugl er insekter, vi håber, vil indfinde sig på arealerne med tiden (foto 4 og 5).


Projektets direkte link er: slagelse.dk/halsskovoverdrev

I bunden af siden findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt. 

Formålet med projektet

Slagelse Kommune er gået i gang med at gennemføre et større naturplejeprojekt i det åbne land på Halsskov ved Muskelsvindfondens Feriecenter og Musholmparken.

Formålet med naturplejeprojektet er at genskabe dele af det tidligere Halsskov Overdrevs rige natur, dyre- og planteliv på et ca. 40 ha stort bynært naturareal.

Kommunen ønsker at skabe lettilgængelige naturoplevelser for besøgende på Muskelsvindfondens Feriecenter, turister samt Korsør by og Slagelse Kommunes borgere.

Projektets anlægsfase blev afsluttet i maj 2014.

Videofilm om projektet

 

Projektet omfatter
 • Naturplejeprojektet omfatter

  Naturplejeprojektet omfatter en genskabelse af områdets naturlige hydrologi ved at genskabe 6-10 småsøer og oversvømmelser.

  Samtidig hegnes er dele af området, så det kan blive naturplejet af hårdføre kreaturer.

 • Projektet de kommende år

  I de kommende år vil det genskabte Halsskov Overdrev blive et vigtig leve- og ynglested for truede dyr og planter, der er beskyttet af EU`s Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiver som fx:

  • Eng- og vadefugle som rødben, vibe, dobbelt bekkasin og med lidt held stor kobbersneppe. Ligesom arealet vil være velegnet for agerlandsfugle som agerhøne, lærke og tårnfalk. 
    
  • Sommerfugle og andre insekter 
    
  • Krybdyr og padder som markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø og grønbroget tudse 
    
  • Rigt blomstrende overdrevsflora.
 • Projektets beliggenhed

  På det lettilgængelige areal, som ligger direkte op til Korsør Station, er der anlagt handicapvenligt stiforløb og et udsigtspunkt.

  Fra udsigtspunktet har besøgende en fantastisk udsigt over Storebælt, Korsør og det sydvestlige Sjælland.

  I forbindelse med projektet er der opstillet en informationsplatform, der fortæller om områdets dyr og planter.

Siden er sidst opdateret 27. juni 2018