Kortlægning af flagermus

Slagelse Kommune kortlægger nu udbredelsen af flagermus i kommunen.

Baggrund

Kommunen udfører hvert år projekter, som skaber bedre levesteder for vilde planter og dyr. Som led i dette arbejde, bliver der sat fokus på flagermus, som er totalfredede og beskyttede af EU's habitatdirektiv.

Flagermus er en dyregruppe under pres mange steder i Danmark og Europa. Det skyldes især, at mange af deres levesteder forsvinder.

Der findes i Danmark 17 arter af flagermus. Nogle arter som brunflagermus og vandflagermus er meget udbredte, mens andre arter som bredøret flagermus, frynseflagermus og damflagermus er sjældne.

Kortlægning

Kortlægningen skal i første omgang skaffe os viden om hvilke arter, vi har i Slagelse Kommune. Når vi ved det, kan offentlige og private lodsejere være med til at beskytte vigtige levesteder.

Undersøgelsen

Undersøgelsen bliver gennemført i juni og juli 2019. Der opsættes elektronisk lytteudstyr, som kan optage lydsignaler fra flagermus gennem en hel nat. Da alle arter af flagermus har deres helt eget lydsignal, kan man vurdere, hvilke arter der findes.

Lytteudstyret opsættes typisk nær skove tæt på enge, moser og søer.

Undersøgelserne foretages af konsulentfirmaet SeNatur. Firmaet tager kontakt direkte til udvalgte lodsejere med naturområder, hvor en registrering vurderes at være relevant.

Det er frivilligt, om man ønsker at deltage i undersøgelsen.

Områder der undersøges i 2019

I 2019 bliver undersøgelsen gennemført i den vestlige del af kommunen. Det vil sige vest for en linje, der går fra Havrebjerg i nord til Korsør i syd.

Har du spørgsmål

Så er du velkommen til at kontakte projektlederen. I den grå boks Kontakt kan du se hvordan.

Siden er sidst opdateret 24. juni 2019