Naturpark

Er det er muligt at etablere en naturpark langs kommunens sydlige kyst? - det vil Byrådet i Slagelse Kommune undersøge


Denne sides direkte link: slagelse.dk/naturpark

I bunden af siden findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt.

Hvorfor en naturpark?

Fra Omø, Agersø og dobbeltkysten fra Skælskør over Glænø til Bisserup findes et unikt naturområde. Dette område er udpeget til at have potentiale til at blive dansk naturpark. Det er her, vi vil arbejde for at få mere natur, oplevelser og lokal udvikling.

Området er ikke kun rigt på natur. Her findes også mange forskellige interesser. Beboere og lodsejere, lokale fællesskaber, foreninger, landbrug, skovbrug, erhverv og interesseorganisationerne – alle interesser og stemmer skal høres, når vi laver naturpark.

Hvad er en naturpark?

Danske Naturparker er en mærkningsordning under Friluftsrådet. Store, sammenhængende naturområder, hvor lokale aktører er med til at udvikle aktiviteter og indhold, kan få mærket naturpark.

Vi kan sammenligne Danske Naturparker med Blå Flag, der gives for 1 år ad gangen. Mærket Naturpark får man for 5 år ad gangen.

En naturpark er en vej til at få gennemført nogle af de initiativer og idéer, som findes i lokalområdet. Det er et kvalitetsstempel til det, vi har i forvejen. Samtidig er det en mulighed for at søge midler til nye tiltag i naturparken.

I andre danske naturparker har man fx etableret shelterpladser, udviklet oplevelsesture, lavet markedsføring af naturparkens lokale fødevarer og fået uddannet unge naturparkguider fra skolerne.

Se de ti kriterier for Danske Naturparker

Hvordan kan jeg være med?

Frivillighed er kernen i de danske naturparker. Det er derfor dig som bor i eller har jord i området, der bestemmer, om der skal være aktiviteter eller faciliteter på din jord.

Bor du i området, eller vil du bidrage med aktiviteter og idéer til naturparken? Så vil du blive inviteret til at deltage i projektet, når vi skal fylde indhold i naturparken.

Naturparken skal bygges på dine idéer.

Hvad sker der i projektet nu?

I oktober 2018 tager vi de indledende skridt i processen. Der er nedsat en projektgruppe i kommunen, og vi kommer ud og taler med lodsejere og grundejere.

Vi kommer også ud i området til forskellige uformelle møder over en kop kaffe én til én eller på borgermøder.

Borgermøder

Vi har holdt følgende indledende borgermøder i 2019:

 • Agersø Hallen 29. januar kl. 18.00-20.00
 • Magleby Forsamlingshus 5. februar kl. 17.00-19.00
 • Bisserup Forsamlingshus 13. marts kl. 19.00-21.00
 • Bøgelunde Forsamlingshus 23. marts kl. 10.00-12.30
 • Omø Forsamlingshus 24. april kl. 18.00-19.45.

Projektets tre grundlæggende faser

 1. Den indledende fase med uformelle dialoger
 2. Idéfasen: De gode idéer kommer på banen og vi arbejder sammen om indholdet af naturparken
 3. Arbejdsfasen: Vi arbejder for at skabe en vision og plan for naturparken og i sidste ende opnå mærket dansk naturpark.

Har du spørgsmål

Så kontakt meget gerne projektlederen på e-mail. Se boksen Kontakt.

Naturpark - i forhold til:
 • Lovgivning

  Mærkningsordningen "Danske Naturparker" medfører ikke særlovgivning eller restriktioner.

 • Erhvervsinteresser

  Driver du erhverv i området, har naturparken ikke påvirkning på dit erhverv. En naturpark er en frivillig mærkningsordning, som ikke i sig selv medfører særlovgivning og restriktioner.

 • Jagt

  Har du jagt på din grund, ændrer naturparken ikke på din ret til at gå på jagt. En naturpark er en frivillig mærkningsordning, som ikke i sig selv medfører særlovgivning og restriktioner.

 • Turister

  Naturparken handler om at give bedre mulighed for at opleve naturen og samtidig beskytte og forbedre naturværdierne.

  En del af planlægningsopgaven går ud på at lede besøgende derhen, hvor det giver bedst mening – hvor de både får en oplevelse uden at være til gene for naturen og dagligdagen i området.

  Hvor mange mennesker vil så besøge en kommende naturpark? Det kan vi ikke sige endnu, men naturparken Maribosøerne har anslået 15.000 besøgende årligt, hvoraf en del er lokale.

 • Støj

  Der vil i en naturpark ofte blive lavet faciliteter, der gør, at der kommer flere, der færdes på cykel, til fods, i kajak og kano.

  Det er derfor generelt ikke støjende aktiviteter, der bliver lagt op til i en naturpark – her er respekten for områdets dyr, planteliv og beboere i højsædet.

 • Affald

  Affald i naturen er et problem mange steder i landet. Det kan give en bekymring for, om flere besøgende medfører mere affald.

  En del af planlægningsarbejdet i en naturpark er, at tage hånd om denne udfordring. Fx har andre kommuner og Naturstyrelsen haft held med at fjerne affaldsspande i naturen. Det har medført, at flere tager affaldet med sig i stedet for at smide det i området.