De 10 kriterier for at opnå mærket Naturpark

En naturpark skal leve op til i alt 10 kriterier for at få mærket Naturpark

1. "Minimum 50% af naturparkens areal skal være beskyttet natur"

Det udpegede interesseområde består mest af Natura 2000-områder, som er beskyttet natur. Derfor lever vi allerede op til de 50 %.

2. "Naturparken skal have en præcis geografisk afgrænsning"

Naturparkens afgrænsning behøver ikke være markeret fysisk i landskabet.

3. "Naturparken skal have en administrativ ansvarlig medarbejder"

Der eksisterer i dag en projektgruppe i kommunen. Senere findes en kontaktperson/koordinator til naturparken.

4. "Naturparken skal have et naturparkråd"

Der dannes et naturparkråd senere i processen. Naturparkrådets inddrages i at udarbejde naturparkplanen og inspirerer til nye projekter i naturparken.

5. "Den nødvendige økonomi til drift og udvikling af naturparken samt realisering af naturparkplanen skal tilvejebringes"

Der skal vises budget for den 5-årige periode af mærkningen. Naturparkens projekter kan finansieres af både kommunen og fondsmidler.

6. "Naturparken og dens afgræsning skal være en del af kommuneplanen eller et tillæg til den"

I Kommuneplan 2017 er udpeget et interesseområde for naturparken. Hvis den endelige afgrænsning ændrer sig, skal der laves et kommuneplantillæg.

7. "Naturparken skal forankres lokalt gennem borger- og lodsejerinddragelsesprocesser"

Lodsejere og beboere er kernen i naturparkprojektet. Dialogen og arbejdet ude i området starter i 4. kvartal af 2018. De vil være det bærende element igennem hele arbejdet

8. "Der skal være en koordineret formidling af naturparken for både danske og udenlandske besøgende"

Der kan laves foldere/apps/anden formidling, når vi kommer nærmere en mulig godkendelse af naturparken.

9. "Naturparken skal have mindst én naturvejleder tilknyttet"

Der bliver tilknyttet naturvejleder(e), når vi kommer nærmere en mulig godkendelse af naturparken.

10. "Der skal foreligge en godkendt naturparkplan, der skal være politisk vedtaget"

Der laves en naturparkplan i arbejdsfasen af projektet. Planen laves for 5 år ad gangen. Den skal indeholde en udviklingsplan med konkrete initiativer i naturparken.

Siden er sidst opdateret 15. november 2018