Tude Ådal

Vi arbejder med planer om at vådlægge en del af arealerne syd for Tude Å ved Bækkerenden, Store Vejlen og Lille Vejlen

Denne sides direkte link: slagelse.dk/tudeaadal

I bunden af siden findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt.


I forbindelse med Grøn Vækst arbejder vi med planer om at vådlægge en del af arealerne syd for Tude Å omkring Bækkerenden samt områderne Store Vejlen og Lille Vejlen.

Tude Ådal rummer i dag uden sidestykke den væsentligste sammenbinding af kultur- og naturarv i kommunen. Trelleborg og dens samspil med Tude Ådal rummer et meget stor og uudnyttet potentiale for at skabe et autentisk landskab med plads til at sætte natur, kultur og friluftsliv i fokus.

Projektets mål

Projektets mål er at bevare og udvikle natur- og kulturværdierne i ådalen på en sådan måde at der skabes et autentisk og sammenhængende landskab, der understøtter vikingeborgens placering i ådalen og dermed vandvejen mellem Storebælt og Trelleborg.

Projekt området dækker omkring 450 ha og strækker sig fra Næsby Strand i vest til Trelleborg i øst og indeholder blandt andet Store og Lille Vejlen.

Projektet støttes blandt andet gennem eksterne midler fra statens Grøn Vækst pakke.

Internationalt samarbejde
 • Partnerskabsprogrammet Lifescape

  Lifescape

  Samtidig har projektet vakt international interesse. Derfor indgår Tude Ådal i partnerskabsprogrammet Lifescape under EU. Dette EU program indeholder projekter i den baltiske region og partnerskabet er indgået mellem Sverige, Litauen, Polen og Danmark.

  Videofilm

  Der er lavet en flot film om Lifescape projektet. Den indeholder en fortælling om hvert enkelt projektområde. Filmen varer ca. 10 minutter og er på engelsk, men fortællingen om Tude Ådal er på dansk og giver et rigtig godt billede af projektet.

  Naturplejeprojekt

  I Lifescape projektet blev der afsat midler til naturpleje i Tude Ådal. Naturplejen bestod bl.a. i at fælde træer, slå tagrør og sætte hegn op. Læs mere og se før og efter billeder af naturplejeprojektet.