Søer og vandhuller

Skal du lave en sø eller et vandhul på din ejendom, så husk du skal søge kommunen om tilladelse, før du går i gang.

  • Du skal søge tilladelse, hvis søen eller vandhullet er større end 100 m² (tommelfingerregel)
  • Du skal søge landzonetilladelse, hvis ejendommen er i landzone
  • Du skal søge dispensation, før du går i gang, hvis du skal udvide eller oprense en sø eller et vandhul
Ny sø eller vandhul
Landzonetilladelse
  • Søg landzonetilladelse til en ny sø/vandhul

    Ønsker du at anlægge en ny sø på en mark eller lignende i landzone, forudsætter det kommunens tilladelse efter planloven. 

    Laver eller udvider du et vandhul eller sø på din ejendom, ændrer området anvendelse og terræn. Derfor skal du også søge en landzonetilladelse hos kommunen.

    Du søger om landzonetilladelse via selvbetjening.

Udvidelse eller oprensning
Se beskyttet natur på kort
Siden er sidst opdateret 7. januar 2020