Parker og grønne byrum

I kommunen er der en række parker og grønne byrum, hvor du kan koble af eller udfolde dig aktivt.

Nogle parker har motionsoaser eller fx petanquebane eller skaterbane. Andre er mere åbne arealer med grøn bevoksning.

Mulighed for at låne eller leje

Det er muligt at låne eller leje flere af parkerne og arealerne til arrangementer. Du kan se priserne på siden for hver enkelt park eller areal.

Siden er sidst opdateret 13. januar 2022