Naturpark Skovsø i Slagelse

Naturparken ligger i den nordøstlige del af Slagelse by ved motorvejsafkørsel 38.

Parken er et bynært område, hvor du kan få frisk luft, løbe og cykle eller bare opleve naturen på tæt hold. Tag gerne madpakken med.

Området ejes af Slagelse Kommune, og der er offentlig adgang over det hele. Trelleborg Golfklubs arealer indgår i det naturskønne område.

Der er parkeringsplads med indkørsel fra Sorøvej i Skovsø. Du kan også komme til området fra Oksebrovej i øst og Holbækvej i nord, hvor du kan parkere ved Trelleborg Golfklub.

Tre gode stier

Tre stier bringer dig rundt i den meget afvekslende natur. Stierne leder dig langs Skovsø Å, omkring Krebsesøen, op og ned i skoven, omkring golfbanen og hen over eng, mose og overdrev.

Ruterne egner sig forskelligt til kørestole, vandrere og motionsløbere.

Skoleskoven

Som en del af Naturpark Skovsø finder du også Skoleskoven. Ved skovens p-plads er der en fin samling af træer og buske, der er naturligt indvandret til Danmark efter sidste istid. I det flotte kuperede område bag Skoleskoven ligger en bygning for Slagelse Naturskole.

Skovsø Å, sø og eng

Ud over skoven findes både en eng, overdrev, mose, å og sø.

Skovsø Å er et af de fineste vandløb i kommunen og et godt gydested for bækørred og havørred, der især ses fra september til februar.

En del af området har tidligere været grusgrav. Går du gennem grusgraven og videre ned til vandløbet, fører stier hen til Krebsesøen.

Nysgerrige køer

Længere ude på området kommer du gennem en afgræsset indhegning, hvor stien bliver til en gangbro hen over en fugtig eng. Her kan du opleve køer og engens specielle ro.

Køerne går ude hele sommerhalvåret og tilses af en privat dyreholder. De kan være meget nysgerrige, men er ganske rolige og vant til mennesker.

Find vej

Siden er sidst opdateret 7. oktober 2021