Tårnborgparken i Korsør

Området består af det store landskab mellem Korsør og Noret.

Her er store sammenhængende skovområder og åbne vidder, særlige naturlokaliteter, kystskrænter og smuk udsigt over Noret.

Omkring de gamle mergelgrave, Magleø-området, er navnlig det store indhold af dyreliv og planteliv med til at give parken den særlige kvalitet.

Du kan bevæge dig rundt på hele området ad de mange stier, men tag hensyn og vær opmærksom på golfspillet, der også foregår i store dele af området.

Du finder også et hotel, put and take-sø og skydebaner.

Historie

Indtil midten af 1800-tallet var store dele af området en del af Korsør Nor. De store flade arealer er dermed skabt af inddæmning. Desuden har gravning af ler efterladt dybe søer i det sydøstlige hjørne af området.

Tårnborgparken har tidligere hørt under Tårnborg Hovedgård, som kendes tilbage fra middelalderen. Da var den først ladegård til Tårnborg Slot og senere Korsør Slot. Gården fik sin nuværende placering i 1670’erne, og er nu udbygget til hotel.

Find vej

Siden er sidst opdateret 31. januar 2022