Skove

I kommunen finder du dejlige skove, som drives med særlig fokus på de rekreative muligheder samt naturmiljø og dyreliv.

Slagelse Kommune råder over en række skove, mens andre er ejet af Naturstyrelsen. Se skovene i menuen.

Alle skovene må besøges, og du kan med fordel nyde naturen i skovene på alle årstider og dermed opleve de forskellige indtryk.

Din opførsel i skoven

Alle gæster skal i kommunale skove overholde skovenes regler. Vær også opmærksom på eventuelle lokale regler i skoven.

Råtræ

Produktion af råtræ har en sekundær rolle, men der fældes eller nedskæres stort set hvert år mindre partier træ, som enten anvendes til egne formål i kommunen eller sælges til en opkøbere.

Når vi fælder træer i skovene, sker det efter nøje udvælgelse, og arealerne plantes naturligvis til igen, så næste generation også kan nyde de dejlige skove.

Lån og leje

Flere af skovene har områder, som der er mulighed for at låne eller leje.

Spørgsmål og svar
  • Må jeg have hund med i naturen?

    Som hovedregel ja. Naturbeskyttelsesloven siger, at din hund skal være i snor, når du færdes i naturen.

    Der gælder andre regler på strande, i hundeskove og hvis du har en særlig tilladelse til at færdes med den, fx hvis du har jagtretten på et givent område.

    Vær i øvrigt altid opmærksom på lokal skiltning.