Skove

I kommunen finder du dejlige skove, som drives med særlig fokus på de rekreative muligheder samt naturmiljø og dyreliv.

Slagelse Kommune råder over en række skove, mens andre er ejet af Naturstyrelsen. Se skovene i menuen.

Alle skovene må besøges, og du kan med fordel nyde naturen i skovene på alle årstider og dermed opleve de forskellige indtryk.

Din opførsel i skoven

Alle gæster skal i kommunale skove overholde skovenes regler. Vær også opmærksom på eventuelle lokale regler i skoven.

Råtræ

Produktion af råtræ har en sekundær rolle, men der fældes eller nedskæres stort set hvert år mindre partier træ, som enten anvendes til egne formål i kommunen eller sælges til en opkøbere.

Når vi fælder træer i skovene, sker det efter nøje udvælgelse, og arealerne plantes naturligvis til igen, så næste generation også kan nyde de dejlige skove.

Lån og leje

Flere af skovene har områder, som der er mulighed for at låne eller leje.

Kortlægning & registrering
 • Naturkortlægning af kommunale skove i Slagelse Kommune

  I sommeren 2019 blev 17 af de kommunale skove i Slagelse Kommune kortlagt. Skovene har et samlet areal på ca. 300 hektar, og blev gennemgået med henblik på at kortlægge biologisk værdifulde områder og arter.

  Rapporten indeholder i starten en gennemgang af de generelle faktorer, som er af betydning for skovens naturværdi. Herefter er resultatet af hver enkelt skov beskrevet med detaljeret kort og foto, og sluttelig et bilag med artslister.

  Der er kortlagt 21 nøglebiotoper med særlig værdifuldt naturindhold svarende til 4,61 % af det samlede skovareal. Der blev desuden registreret flere end 347 livstræer.

  • Naturkortlægning af kommunale skove i Slagelse Kommune 

 • Registrering af dødt ved og skovindikatorer i 17 skove i Slagelse Kommune

  Dødt ved er levested for en betydelig del af den biologiske biodiversitet i skoven. Derfor er det yderst relevant at registrere og følge udviklingen i mængden af dødt ved og veterantræer i skovene.

  Registreringen tæller mængden af dødt ved for 17 skove i Slagelse Kommune. Det gør os i stand til at vurdere om mængden svarer til de anbefalede, og sikre en status for startsituationen, som effekten af fremtidige driftsændringer kan måles op imod. 

  • Registrering af dødt ved og skovindikatorer i 17 skove i Slagelse Kommune 
Spørgsmål og svar
 • Må jeg have hund med i naturen?

  Som hovedregel ja. Naturbeskyttelsesloven siger, at din hund skal være i snor, når du færdes i naturen.

  Der gælder andre regler på strande, i hundeskove og hvis du har en særlig tilladelse til at færdes med den, fx hvis du har jagtretten på et givent område.

  Vær i øvrigt altid opmærksom på lokal skiltning.