Kobæk Skov

Kobæk Skov ligger ved Skælskør og er ejet af Naturstyrelsen.

Skoven er blevet til i samarbejde imellem Naturstyrelsen og Slagelse Kommune.

Naturområdet er på ca. 95 hektar og består af en mosaik af skov, åbne arealer, strandenge og et genskabt vådområde nord for Kobækvej. Med det nye naturområde har Skælskør by fået trukket naturen helt ind til bygrænsen, og der er skabt sammenhæng imellem byen og kysten ved Kobæk Strand og Vasebro.

Du kan læse mere om Kobæk Skov på Naturstyrelsens hjemmeside.