Lille Valby Eng - fersk eng og overdrev

Lille Valby Eng er et område ved Gudum Å og en del af Nordskovsprojektet

Det er omkring 1,8 hektar, men det er planen at området løbende skal udvides ved opkøb eller lodsejeraftaler af flere engområder og bindes sammen med resten af Nordskoven.

Naturgenopretning i Lille Valby Eng

Området indgår i et naturgenopretningsprojekt, som skal få den ferske eng og overdrevet tilbage, så naturværdien øges.

Naturstyrelsen samarbejder med Den Økologiske Landbrugsskole Jernbjerggaard om naturplejen i området, som består af afgræsning af engområdet ved hjælp af geder. Gederne blev sat ud i juni 2021 og det er Jernbjerggaard, der er ansvarlig for tilsynet med gederne.

Genskabelsen af de ferske enge vil særligt gavne engfugle som viben, som er trængte både nationalt og internationalt. Det er desuden målet, at kombinationen af at plante skov og genoprette græsningsenge medvirker til, at sjældne og trængte sommerfuglearter som dukatsommerfugl, kejserkåbe og skovblåfugl igen bliver mere almindelige i Slagelse Kommune.

Stier og andre rekreative faciliteter

Der findes allerede en sti, der går over Gudum Å og videre over mod Årslev. Derudover arbejdes der på at etablere yderligere en sti og adgangsbro over Gudum Å. Det er planen på sigt, at disse stier forbindes med andre stier i Nordskoven, så området bliver bundet sammen og der skabes adgang fra de omkringliggende landsbyer, ikke mindst nord for Gudum Å, til Slagelse By.

Siden er sidst opdateret 5. november 2021