Rosenkildeskoven – en handicapvenlig sanseskov

En sanseskov, der er let tilgængelig for personer med handicap

Skoven er skabt i samarbejde med Autismecenter Vest, Specialcenter Slagelse, brugerrådet i Nordskoven og Naturstyrelsen.

I 2017 blev Rosenkildeskoven i Nordskoven indviet. Skoven strækker sig over 4,2 hektar og ligger umiddelbart op til Rosenkildeparken. Det er en sanseskov, der er let tilgængelig for personer med handicap.

Forskellige sanseindtryk

Skoven er tilplantet med klynger af forskellige træer, der med tiden kommer til at give forskellige sanseindtryk, når man bevæger sig rundt ad stierne. Der er raslende lyde fra bævreasp, lysende hvide stammer på birketræer og småbladet lind, der giver et dejligt lysspil. Der er også frugttræer og -buske, der kommer til at give forskellige smagsoplevelser.

Alle kan komme rundt

Man bevæger sig rundt ad brede stier, der er jævnt og faststampet grus. Stierne er lette at køre på med både rollator og kørestol. Rundt langs stierne er der opstillet borde- og bænkesæt, hvor man enten kan sætte sig på bænke eller køre helt hen til bordet med kørestol.

Nordskovens grejbank

Skoven er også hjemsted for en grejbank, der står i den vestligste del af skoven. Grejbankens udstyr til læring og leg kan lånes gratis af alle kommunens institutioner. Direkte link til grejbanken:

Indretning

I den vestlige del af skoven findes også en bålplads og skurvogn, som er opholdssted og base for en række borgere, der har deres arbejdsdag i skoven sammen med Jobcentret.

Siden er sidst opdateret 21. februar 2022