Regler i kommunale skove

I de kommunale skove skal alle gæster overholde et sæt regler.

Generelt er al færdsel i skovene på eget ansvar.

Færdsel til fods

Færdsel til fods er tilladt såvel på skovens veje og stier som uden for disse.

Dog er det ikke tilladt at færdes eller opholde sig i

  • Indhegnede bevoksninger
  • Rørbevoksninger
  • En afstand tættere på beboede bygninger end 50 meter

Cykling

Cykling er tilladt på veje og stier, men ikke udenfor disse.

Ridning

Ridning er tilladt i skridt, men kun på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje bredere end 2,5 meter. Derudover på andre veje eller stier, hvor der er anvist at ridning er tilladt.

Kørsel i bil

Bilkørsel er kun tilladt på asfalterede veje.

Hunde

Hunde skal holdes i snor. Der er kun undtagelse i Korsør Lystskov og i Ravnebækskoven i Dalmose, hvor der er indhegnede områder til at lufte hund.

Etiske retningslinjer

  • Vis hensyn til skovens øvrige gæster – der skal være plads til alle
  • Ryd op efter dig! Tag dit affald med hjem eller benyt de opstillede skraldespande
  • Tag hensyn til dyr, træer, buske og blomster
Siden er sidst opdateret 5. maj 2021