Skoleskoven

Skoven er en del af Naturpark Skovsø.

Anlagt i 1996 på idé og initiativ fra lokalafdelingen af ”Plant et trækomitéen” i samarbejde med Slagelse Kommune. Skoleskoven fremstår og anvendes som undervisningssted og indgang til en naturoplevelse, såvel for uddannelsesinstitutioner som for øvrige interesserede.

Omkring 6000 træer og buske er plantet i skoven med hjælp fra eleverne på en lang række skoler i Slagelse. I alt finder du 40 af de mest almindelige og naturligt forekommende buske og træer i den danske natur.

Alle arterne er beskrevet i Naturstyrelsens udgivelse ”40 Danske Buske og Træer” fra 1989. Disse arter anbefales ved anlæg af levende hegn og småskove i det danske landskab.

Skoleskoven ligger som en del af Naturpark Skovsø.

Vi skal værne om de gamle arter

For hvert år bliver der stadigt færre hjemmehørende træer og buske, fordi de gamle fældes, og der kun i mindre omfang plantes nye af samme arter. Plantningen af Skoleskoven er derfor med til at holde fokus på de gamle arter, vi ikke må glemme. De er en del af landskabshistorien, og det er værd at værne om.

Lær mere om hver træart i skoven

Ved hver træart i skoven står et lille skilt med en QR-kode, som du kan skanne med din smartphone. Hent blot en app, der kan skanne QR-koder. Du vil herefter kunne læse mere om netop den art, mens du er i skoven.

Du kan også bruge links herunder.