Skiltning langs Fodsporet

Det er ikke lovligt selv at sætte et skilt op langs Fodsporet. Til gengæld kan du søge om at få sat et lovligt, officielt skilt op.

Langs Fodsporet må der kun sættes særlige skilte op, som udelukkende gælder for Fodsporet.

Fodsporet og tilhørende sidearealer ejes af Naturstyrelsen. Slagelse Kommune og Næstved Kommune som står for den daglige drift af stien sammen med Naturstyrelsen.

Spørgsmål og svar
 • Hvem kan få et skilt op ved Fodsporet?

  Du kan søge om at få sat et skilt op, hvis du

  • har en mindre virksomhed
  • har en gårdbutik
  • er iværksætter
  • på anden måde er involveret i oplevelsesmuligheder indenfor 1000 m fra Fodsporet (vejledende afstandskrav) med åbent mindst 6 måneder om året

  Når du har søgt om at få sat skilt op, er det op til Naturstyrelsen Storstrøm at vurdere, om skiltet vil være relevant for Fodsporets brugere.

  Det er også Naturstyrelsen, der afgør, om der er behov for et eller to skilte. To skilte anvendes ved vejvisning ad offentlig vej.

 • Hvordan søger jeg om at få sat et skilt op?

  Hvis du ønsker at få et skilt sat op langs Fodsporet, skal du søge om det hos Naturstyrelsen.

  Du søger ved at udfylde en ansøgningsblanket og sende den på enten e-mail eller med post.

 • Hvordan ser skiltene ud?

  Skiltene er særligt designet til Fodsporet, så de ikke er i strid med lovgivningen for skilte, og så de samtidig harmonerer med den omgivende natur.

  • Skiltene er hvide med grøn tekst og retningspil
  • Skiltene er 15 cm høje, og længden afgøres af tekstens længde
  • Der anføres ikke afstand eller logo på skiltene
  • Der anvendes ikke reflekseffekt

  Skiltene er udformet med afsæt i almindelige vejnavneskilte. Skiltene opsættes i lave stålgalger som vejnavneskilte.

  To typer skilte

  Offentlig henvisning

  Foto: Illustrerer et skilt for et offentligt galleri.

  Et skilt som dette anvendes, hvis det skal henvise til færdsel på offentlig vej, sti eller lignende. Der opsættes to skilte - et skilt i hver kørselsretning umiddelbart før vejen til galleriet.

  Privat henvisning

  Foto: Illustrerer et skilt for en privat gårdbutik.

  Et skilt som dette anvendes, hvis det skal henvise til færdsel på privat areal, privat vej, sti eller lignende.

 • Hvad koster et skilt?

  Hvis Naturstyrelsen vurderer, at du kan få opsat et skilt langs Fodsporet, vil det ud fra din geografiske placering være enten Næstved Kommune eller Slagelse Kommune, der sætter skiltet op. Kommunen sender efterfølgende en faktura til dig.

  Prisen er 3200 kr. + moms - i alt 4000 kr. pr. opsat skilt. Prisen dækker både skilt og opsætning.

  I tilfælde af hærværk eller påkørsel af skiltet er det kommunen, som udbedrer skaden eller udskifter skiltet, og du skal også selv dække denne omkostning.

 • Hvad sker der med gamle skilte, som er sat op ulovligt?

  Det er ikke lovligt selv at sætte et skilt op langs Fodsporet. Ejeren vil derfor blive anmodet om at fjerne skiltet.

  Herefter er der mulighed for at søge om at sætte et lovligt og officielt skilt op.

 • Hvorfor kan jeg ikke sætte mit eget skilt op?

  I Naturbeskyttelsesloven og en tilhørende bekendtgørelse er der regler for privates mulighed for skiltning i det åbne land.

  Disse regler er afstandsmæssigt nært knyttet til private bygninger samt indkørsler og offentlige veje hertil. Derfor kan de i langt de fleste tilfælde ikke bruges i forhold til Fodsporet.

Siden er sidst opdateret 30. juli 2018