Stiplanlægning

Stier skal fremme det lokale engagement

Slagelse Kommune har oprettet en stipulje, hvor lokale kan søge midler til at etablere nye stier. Du kan læse om mulighederne for at søge i Vejledning i etablering af lokale stier i Slagelse Kommune.

De lokale stier kan ses som et led i kommunens visioner, hvor kultur, oplevelser og bevægelse er rammevilkår for både bosætning, erhvervsudvikling og turisme.

Arbejdet med de lokale stier skal fremme det lokale engagement i de mindre byer og lokalområder ved beboernes ønsker om nye stier i deres lokalområder.

Baggrund

7. april 2014 er der vedtaget en handle- og kommunikationsplan, for det videre arbejde med stier.

Byrådet har den 16. december 2013 vedtaget den endelige overordnede stiplan for Slagelse Kommune og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 4.

Stiplanen er udviklet i samarbejde med organisationer, borgergrupper, lokalråd og almindelige borgere dels gennem fokusgruppemøder og ved etablering af en følgegruppe, der fungerer som sparringspart i processen.

Et forslag til stiplanen var i offentlig høring efteråret 2013. Her kom der 43 indsigelser. Disse er alle gengivet i en hvidbog og har været forelagt Byrådet, inden den endelige plan blev vedtaget.

Ved den politiske behandling var det vigtigt for Byrådet at fremhæve, at stiplanen kun er en overordnet plan, og at kommende stiudlæg kun kan udpeges i tæt dialog med de grundejere, som har areal i området.

Du kan deltage i debatten på Facebook: Vandrestier i Slagelse Kommune.

Siden er sidst opdateret 6. november 2019