Vandløb

Slagelse Kommune administrerer alle vandløb indenfor kommunens grænser.

Kommunen har i alt 66 offentlige vandløb. Sammenlagt er de ca. 256 km, hvoraf de ca. 51 km er rørlagt.

Dertil kommer et ukendt antal private vandløb, som både omfatter åbne vandløb, rørlagte vandløb, grøfter, dræn mv.

Vedligeholdelse af vandløb

Offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen, mens private vandløb og dræn skal vedligeholdes af lodsejerne.

Ændringer kræver tilladelse

Ønsker du at ændre eller regulere i et vandløb, skal du først have tilladelse fra kommunen

Fiskeri og sejlads

Ejeren af bredden har fiskeretten i vandløb. Sejlads i vandløb skal følge kommunes regler.