Hvad kræver tilladelse for vandløb mv.?

Ændringer og reguleringer i private og offentlige vandløb kræver tilladelse. Vil du ændre et vandløb, skal du derfor søge kommunen om tilladelse.

Du skal have tilladelse fra kommunen, hvis du ønsker at

 • Udlede vand til rørlagte vandløb eller vejgrøfter
 • Rørlægge et åbent vandløb
 • Åbne rørlagte vandløb
 • Ændre åbne vandløbs dybde, bredde eller forløb
 • Ændre diameter eller placering af rør
 • Lave nye vandløb
 • Lave eller ændre broer og overkørsler
 • Lave eller ændre udpumpningsanlæg
 • Pumpe vand ind fra vandløb til vandingsanlæg
 • Lave vandingssteder til kreaturer
 • Lave opstemningsanlæg
 • Fastsætte flodemål
 • Sænke vandstanden i en sø

Sådan søger du tilladelse

Du søger tilladelse til at ændre eller regulere vandløb via selvbetjening.

Dette kan du gøre uden tilladelse

I private vandløb må du som lodsejer frit foretage almindelig vedligeholdelse.

 • Du må udskifte rør i samme dybde og diameter som det gamle
 • Du må fjerne sand og mudder fra åbne vandløb. Dog må du ikke fjerne sten og grus, og du må ikke gøre vandløbet bredere eller dybere
 • Du må anlægge nye dræn eller grøfter på din egen jord og ud til åbne naturlige vandløb. Hvis drænet eller grøften skal føres over en andens ejendom, kræver det tilladelse