Lystfiskeri og sejlads

Det er ejeren af bredden, der har fiskeretten i vandløbene. Vil du gerne fiske, skal du kontakte ejeren direkte.

Du kan også prøve at kontakte de lokale lystfiskerforeninger, da mange bredejere har overdraget fiskeretten til dem.

Om lystfiskeri og sejlads
 • Lystfiskerforeninger

  Du kan finde lystfiskerforeninger på foreningsportalen Aktiv Slagelse.

 • Lystfiskertegn

  Fisker du med stang og er 18–65 år, skal du have et lystfiskertegn. Det kan du købe online på fisketegn.dk

 • Sejladsretten i vandløb

  I Slagelse Kommune er det tilladt at sejle med ikke motordrevne fartøjer på følgende vandløbsstrækninger:

  • Bjerge Å øvre del opstrøms Marbæksrenden (st. 3.302)
  • Gudum Å
  • Skovsø Å
  • Tude Å fra Glarmoserenden (st. 1.758) til udløb i Storebælt  
  • Vestermose Å
  • Vårby Å 

  Det er desuden tilladt at sejle med mindre motordrevne både på følgende vandløbsstrækning:

  • Tude Å fra Næsby Slusebro (st. 31.905) til udløb i Storebælt.
   Vær opmærksom på, at den største tilladelige sejlhastighed er 2 knob (3,7 km/t), og at der ikke må anvendes både med større dybgang end 60 cm. Oplæg af både skal ske på åens nordside på det udlagte areal på matr. nr. 6d, Næsby ved Stranden. Parkering og færdsel med motorkøretøjer må kun ske på den dertil indrettede plads på matr. nr. 6d, Næsby ved Stranden

  De nærmere bestemmelser om sejladsretten på de enkelte vandløb fremgår af

  På trods af den regulativmæssige sejladsret henstiller vi til, at der ikke sejles i Bjerge Å, Skovsø Å, Gudum Å og Vestermose Å. Disse vandløb er forholdsvis små, og sejladsen kan gøre stor skade på vandløbenes fysiske forhold.

Siden er sidst opdateret 16. april 2018