Private vandløb og dræn

Lodsejere skal selv vedligeholde private vandløb, grøfter og dræn.

Løber der et privat vandløb eller et dræn på din ejendom, skal du selv sørge for vedligeholde og reparere strækningen på din jord.

Sådan skal du vedligeholde

 • Vandløb og dræn skal vedligeholdes på en måde, så skikkelsen eller vandføringsevnen ikke ændres
 • Du har pligt til at sørge for, at højere liggende ejendomme kan aflede vand til vandløbet eller drænet
 • I åbne vandløb kan vedligeholdelsen bestå i at fjerne grøde eller sand og mudder
 • For dræn og rørlagte vandløb kan vedligeholdelsen fx bestå i spuling, rodskæring eller udskiftning af sammenfaldne rør

Ændringer i vandløb kræver tilladelse

Alle ændringer i private og offentlige vandløb kræver tilladelse. Vil du ændre et vandløb, skal du søge tilladelse hos kommunen.

Gode råd ved meget vand
 • Se tiden an

  Når det regner meget, kan dræn og vandløb ikke altid følge med. Også selvom der ikke nødvendigvis er noget galt. Se tiden an – ofte er vandet væk igen efter et par dage.

 • Undersøg brønde i området

  Har du mistanke om, at et dræn ikke fungerer, kan du undersøge, om der er brønde i området. Kig ned i dem og se hvordan vandet løber. Står vandet højt i en brønd, og er det lavt i den næste, kan det tyde på, at drænet er stoppet herimellem.

 • Spul drænet

  Kontakt en kloakmester som kan hjælpe dig med at spule eller rodskære drænet. Kloakmesteren kan også hjælpe med, at finde ud af hvor drænet løber, og om der er behov for reparationer.

 • Plant ikke træer ved dræn

  Det er ikke tilladt at plante træer ovenpå eller lige ved dræn. Træernes rødder vokser ind i drænene og blokerer det.

 • Naboskel - tal med din nabo

  Dræn og vandløb løber ofte i skel, og højere liggende ejendomme er afhængige af, at dræn på lavere liggende ejendomme fungerer, så de kan komme af med deres vand.

  Hvis du tror, at der er et problem med et dræn hos din nabo, skal du selv kontakte naboen. I skal i første omgang selv forsøge at blive enige om en løsning på problemet.

  Hvis det ikke lykkes jer at finde en løsning, kan du kontakte kommunen.

  Ønsker du at klage, har vi brug for oplysninger om problemets art og placering, hvor længe det har stået på, de berørte parter, og de forsøg I selv har gjort på at løse problemet. Kommunen vil herefter undersøge sagen.

  Kan der ikke opnås enighed blandt lodsejere, har kommunen mulighed for at meddele påbud om at udføre manglende vedligeholdelse. Hvis påbuddet ikke overholdes, kan kommunen melde forholdet til politiet.