Tilstand og mål for vandløb

Mange offentlige vandløb og enkelte private er målsat i statens vandplaner.

Målsætninger

Miljømål for vandløb kan ses på styrelsens hjemmeside:

Opfyldelse af mål

I Slagelse Kommune er tilstanden i vandløb blevet undersøgt løbende siden 1987.

Siden 1998 er der blevet taget prøver ca. 50 steder årligt med fokus på de vandløb, hvor der sker restaurering, ændret vedligeholdelse, spildevandstiltag mv.

De seneste år har ca. 55 % målinger opfyldt den fastsatte målsætning, og det er en anelse over landsgennemsnit. Målopfyldelsen er steget  fra 19% i 1987 til 56% i 2012.

Sådan måles tilstanden

Tilstanden i vandløb måles ud fra forekomst og sammensætning af smådyr (insekter). Smådyr stiller forskellige krav til vandets renhed, mængde af vand og vandløbets fysiske forhold som bund, sten, beplantning, strøm mv. Derfor kan smådyr fortælle noget om vandløbets samlede tilstand.

Det såkaldte Dansk VandløbsFaunaIndeks (DVFI) bruges til målingen. Dette omfatter en standardiseret prøvetagning, sortering og bearbejdning af smådyrene. På baggrund heraf fastsættes en indeksværdi for vandløbets tilstand angivet med et heltal fra 1-7.

  • VFI 1 angiver et ensidigt eller manglende dyreliv (dårlig vandløbstilstand)
  • DVFI 7 angiver et meget varieret dyreliv (god vandløbstilstand)

Diagram over mål

Diagrammet viser opfyldelsen af målsætninger i kommunens vandløb fra 1987-2012. Hvis der ikke er taget en prøve på et sted det enkelte år, er seneste udtagne prøve brugt i udregningen.

Især bedre spildevandsrensning, mere skånsom vedligeholdelse og restaurering af vandløb har betydet, at målopfyldelsen er steget gennem årene.

I 1998 gik kommunen over til mere skånsom vedligeholdelse af vandløbene, og i 2003 blev de første restaureringer sat i gang. I samme periode er målopfyldelsen steget til næsten det dobbelte.

Siden er sidst opdateret 28. november 2019