To meter bræmmer

Langs alle åbne, naturlige vandløb og søer i landzone samt vandløb og søer, som er målsat i vandområdeplanen, er der krav om en to meter bred dyrkningsfri bræmme.

En bræmme er et to meter bredt jordstykke langs vandløbet eller søen. De to meter måles fra vandløbets øverste kant, der er overgangen fra det skrånende terræn mod vandløbet til det omgivende flade terræn.

Spørgsmål og svar
 • Hvilke vandløb er omfattet?
  • Alle åbne, naturlige vandløb og søer i landzone
  • Vandløb og søer målsat i kommunens vandplan

  Kommunen administrerer vandløbene og afgør, om de er omfattet af bestemmelsen om 2 meter bræmmer.

  Et vandløb kan godt være naturligt, selvom det fx er blevet uddybet, udrettet eller omlagt.

  Når vi vurderer, om et vandløb er naturligt, undersøger vi blandt andet, om det fremgår af gamle kort, og derudover kigger vi på terrænet i området og vandløbets opland. Det er ikke et krav, at vandløbet er vandførende hele året.

  Hvis du er i tvivl, om dit vandløb er omfattet, skal du kontakte kommunen.

 • Hvad er tilladt i bræmmen?
  • Græsning og høslæt
 • Hvad er ikke tilladt i bræmmen?
  • Dyrkning og jordbehandling
  • Terrænregulering, udgravning, opfyldning og lignende
  • Opførelse af bygværker (fx udsigtsplatforme)
 • Hvad er formålet med bræmmen?

  Formålet er at sikre bred og brinker mod udskridning og erosion.

  Planterne i bræmmen virker som et filter for overfladeafstrømning, så sand aflejres i bræmmen og ikke i vandløbet. Bræmmen mindsker oprensning og er med til at sikre gode fysiske forhold i vandløbet. Desuden tilbageholder bræmmen næringsstoffer, hvilket er godt for både fisk og smådyr.

Siden er sidst opdateret 5. maj 2021