Vedligehold af vandløb

Kommunen vedligeholder offentlige vandløb. Private vandløb skal vedligeholdes af lodsejerne.

Offentlige vandløb
 • Kommunen vedligeholder offentlige vandløb

  Slagelse Kommune vedligeholder vandløbene. Offentlige vandløb ejes dog ikke af kommunen, men af de enkelte lodsejere.

  Vedligeholdelsen omfatter slåning af planter i vandløbet og eventuel oprensning af sand og mudder fra bunden.

  Vi laver ikke ændringer i vandløb for at give bedre afvanding, men alene efter vandløbets regulativ.

 • Regulativ afgør vedligeholdelsen

  De offentlige vandløb bliver vedligeholdt efter bestemmelser i vandløbets regulativ.

  Som lodsejer ved et offentligt vandløb er det vigtigt, at du gør dig bekendt med regulativet og følger huskelisten i forhold til grødeskæring.

  I regulativet fremgår det fx

  • hvor mange gange og i hvilken bredde du skal skære grøde
  • hvor bredt og dybt vandløbet skal være
  • hvor meget vand vandløbet skal kunne føre i bestemte situationer
  • hvor meget sand eller mudder du eventuelt må grave op

  Du må ikke skære grøde flere gange, end det er bestemt i regulativet, og du må kun grave sand og mudder op, hvis bunden ligger højere, end det er fastsat i regulativet.

 • Grødeskæring

  Grøde er en fælles betegnelse for planterne, der gror i vandløbet. En til tre gange om året skærer kommunen grøden i de offentlige vandløb til.

  Når grødeskæringen går i gang, skal du som lodsejer ved et offentligt vandløb huske nogle ting:

  • Du skal tåle kørsel med maskiner i arbejdsbæltet langs vandløbet. Arbejdsbæltet er normalt på 5-8 meter
  • Fjern alle hegn og lignende, som kan forhindre vores åmænd i at færdes frit langs vandløbet
  • Opsæt en markering ved drænudløb, indtag til mulepumper og lignende så kommunens åmænd nemt kan få øje på dem
  • Når grødeskæringen er overstået, skal du fjerne grøden fra vandløbskanten og sprede den ud i et højst 10 cm tykt lag. Grøden må ikke spredes ud i 2 meter bræmme
 • Guidelines til opmåling af vandløb

  Denne guideline omhandler den praktiske opmåling af vandløb.

 • Oprensning

  Kommunen laver opmålinger af alle offentlige vandløb. Viser en opmåling, at kravene i regulativet ikke er overholdt, laver vi en oprensning ved fjerne sand og mudder. Af hensyn til bl.a. fisk må oprensningen kun udføres om efteråret.

Private vandløb
Siden er sidst opdateret 24. juni 2021