Projekter og Samarbejde

Læs om de mange spændende projekter og samarbejder, der er med til at udvikle kultur- og fritidslivet i kommunen.

Projektoversigt
 • Hel Fritid
  HEL Fritid hjælper børn og unge til at få et aktivt fritidsliv.
  Læs om Hel Fritid
 • Slagelse Open
  Deltag i aktivitetsugen Slagelse Open, der vil udbrede borgere med behov for støttes deltagelse i det almene foreningsliv.
  Læs om Slagelse Open
 • FUN2MOVE
  Fun2Move er et sjovt, varieret og anderledes tilbud til børn og unge i alderen 6-15, som ikke er vant til at dyrke motion.
  Læs mere om FUN2MOVE
 • Ny kulturstrategi

  Kulturafdelingen har i 2016 arbejdet på en ny kulturstrategi. Strategien består af følgende fem temaer:

  • Det frivillige engagement i kulturlivet
  • Kulturevents
  • Kultur i det offentlige rum
  • Kultur for børn om unge
  • Den professionelle kultur

  Den nye kulturstrategi tager sit afsæt i Slagelse Kommunes strategi ”Vækst i Balance” fra 2015, hvori det er beskrevet, at en ny kulturstrategi skal medvirke til at styrke bosætningen og øge turismen i kommunen.

  Kulturstrategien var i offentlig høring frem til onsdag den 28. september 2016 og blev vedtaget politisk i december 2016.

 • Digitalisering af kulturarv

  Kulturafdelingen har ansvaret for kommunens kulturarv. Det indbefatter både bygninger som f.eks. Kongegaarden og Det Røde Pakhus og kulturmiljøer som Korsør Fæstning.

  Kulturafdelingen administrerer brugen af bygningerne og vedligehold i samarbejde med Ejendomsservice, mens brug og vedligehold af kulturarvsmiljøer varetages i samarbejde med Entreprenørservice.

  Kulturarven i Slagelse Kommune har sin egen hjemmeside, hvor du kan læse om og se billeder og film af de mange kulturhistoriske perler i kommunen. Et oversigtskort giver samtidig et hurtigt overblik over de kulturhistoriske steder.

 • Ungedreven udvikling
  Kulturcyklen er et projekt, der har til formål at styrke ungekulturen i Slagelse Kommune og skabe et mere spændende by- og kulturliv for kommunens unge.
  Læs mere om Kulturcyklen
 • Ny Trelleborg
  Følg med i videreudviklingen af Vikingeborgen Trelleborg til et Internationalt Oplevelses- og Videnscenter med baggrund i stedets fascinerende historie og enestående kulturhistoriske værdi.
  Læs mere om Ny Trelleborg
 • Kunstnerprojekt KIT
  Kunstnerprojektet KIT og kunstnerlavet KIT er et værkstedsfællesskab i Skælskør.
  Læs mere om kunstnerprojektet
Samarbejdspartnere
 • Teaterpolitisk Forum

  Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget besluttede i marts 2015 at etablere et forum for kommunens teateraktører – Borreby Teater, Krabasken, Musicalscenen og Vestsjællands Teaterkreds. Ungdomsskolen er siden blevet en del af forummet.

  I forummet deltager også to repræsentanter fra Kulturudvalget. Kulturafdelingen fungerer som koordinator for forummet, der mødes minimum to gange årligt.

  Formålet er at skabe samarbejde på tværs af kommunens teateraktører for herigennem at understøtte udviklingen af Slagelse Kommune som Vestsjællands teaterby. Forummet fungerer derudover som høringspart inden for teaterområdet for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

 • Bygningskultur
  Bygningskultur 2015 er et samarbejde om at fremtidssikre håndteringen af landets fredede og bevaringsværdige bygninger og helheder.
  Læs om Bygningskultur
 • Børnekulturens Netværk
  Børnekulturens Netværks vision er, at børn og unge skal møde kunst og kultur, og at alle kunstarter skal inddrages.
  Læs om Børnekulturens Netværk
 • Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
  Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) arbejder for at fremme samarbejdet mellem de lokale organisationer.
  Læs mere om BUS
 • Kulturregionen
  Slagelse er en del af samarbejdet i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
  Læs om Kulturregionen
 • Slagelse Idræts Råd
  Slagelse Idræts Råd (SIR) arbejder for at fremme idrætslivet i kommunen.
  Læs om Slagelse Idræts Råd
 • Slagelse Kulturråd
  Kulturrådet samler og repræsenterer kulturelt interesserede foreninger, institutioner og enkeltpersoner.
  Læs om Slagelse Kulturråd
Siden er sidst opdateret 3. oktober 2016