Hel Fritid

HEL Fritid hjælper børn og unge til at få et aktivt fritidsliv.

HEL Fritid har til formål at give alle børn i alderen 6-18 år muligheden for at få et aktivt fritidsliv. HEL Fritid henvender sig til de børn og unge, der står uden for foreningslivet, og som har brug for en hjælpende hånd til at blive en del af det.

Gennem et aktivt fritidsliv kan børn og unge få motion og opnå en sundere tilværelse samt få styrket deres sociale kompetencer og relationer til andre børn og voksne.

HEL Fritid tilbyder familierne støtte og vejledning i at finde en fritidsaktivitet, som barnet ønsker at gå til, og klæder familien ordentlig på til det at starte i en forening. Derudover støtter HEL Fritid også de familier, der har behov, økonomisk ved at tildele familien kontingentstøtte, der dækker de første seks måneder af fritidsaktiviteten. Herefter er det familien selv, der skal betale. Ridning og fitness giver HEL fritid ikke støtte til.

Læs mere om projektet her
 • Sådan bliver dit barn henvist

  HEL Fritid benytter tovholdere til at henvise de børn, der kunne have brug for hjælp fra HEL Fritid. Tovholderen er en fagperson, der har den daglige kontakt med børnene. Der er udpeget en tovholder følgende steder:

  Kommuneskolerne, SFO’erne, socialrådgiverne, sundhedstjenesten, SSP’er, Slagelse Familiecenter, klubberne m.m.

  Hvis du ønsker hjælp til at finde en fritidsaktivitet, eller har brug for hjælp med betaling, skal du tage fat i en tovholder et af de nævnte steder. Tovholderen vil sende et henvisningsskema til HEL Fritid, som derefter behandler sagen. Hvis der ikke er en tovholder på dit barns institution, så kontakt HEL Fritid.   

 • Status på projektet

  HEL Fritid startede ud som et projekt finansieret af Socialministeriet, men overgik til kommunal drift den 1. januar 2015.

  HEL Fritid har indtil videre hjulpet i alt 159 børn og unge i 2017.

  Hele 82 % procent af børnene, som er blevet hjulpet i gang af HEL Fritid, er stadig aktive ude i foreningerne i dag.

  HEL Fritid er administrativt forankret i Fritidsafdelingen i Slagelse Kommune og holder til på Gørtlergade 4.

 • Bliv frivillig

  HEL Fritid tilbyder en fritidsguide, der støtter barnet i at vælge den rigtige fritidsaktivitet og klæder familien på til, hvad det vil sige at starte i en forening, og hvad det kræver (betaling, kørsel, beklædning mm.). De første par gange er der mulighed for, at guiden kan mødes med barnet/familien ude til fritidsaktiviteten.

  Fritidsguiden kan også hjælpe foreningerne med at forstå det enkelte barn og dets behov.

Siden er sidst opdateret 19. september 2018