Badesikkerhed

Når du er på stranden eller bader i havet, er der vigtige råd, du skal følge. Hold også øje med strandens unikke nummer.

Unikt strandnummer

Strande over hele landet har et grønt skilt med et unikt nummer.

Det er derfor nemt for dig at oplyse, præcis hvor du er, hvis du ringer 112. Dermed kan en ambulance komme hurtigere frem.

Video om skiltene 

Vær opmærksom på
 • De 5 baderåd

  De 5 baderåd fortæller, hvad du skal være opmærksom på, når du færdes på stranden. Rådene er udviklet af TrygFonden og Dansk Svømmeunion og er afstemt med Søværnets Operative Kommando (SOK).

  1. Lær at svømme

  Når du kan svømme, kan du redde dig selv og andre fra at drukne. Vælger du at gå i vandet, selvom du ikke kan svømme, bør du finde et sted, hvor du kan bunde, og hvor vandforholdene er rolige.

  2. Gå aldrig alene i vandet

  Når I er flere, kan I holde øje med hinanden og reagere hurtigt, hvis noget går galt. Det giver større sikkerhed for alle. Undgå farlige lege i vandet og råb aldrig om hjælp for sjov.

  3. Læs vinden og vandet

  Brug dine øjne og din sunde fornuft, før du bader. Tjek vandets dybde og strømforhold og hold øje med vindens retning. Ved fralandsvind driver badedyr, gummibåde og luftmadrasser hurtigt til havs. Der er også øget risiko for brandmænd. Ved pålandsvind er der øget risiko for revlehuller med kraftig udstrømning.

  4. Lær stranden at kende

  En ny strand kan være fuld af overraskelser, der ikke kan ses med det blotte øje. Spørg de lokale eller en livredder om strandens særlige forhold, før du går i vandet. Passerer der en hurtigfærge, der kan give store bølger? Er stranden kendt for at være meget stejl? Er der moler eller høfder, som påvirker strømmen?

  I udlandet skal du også være opmærksom på undersøiske rev eller farlige dyr. Læs også altid strandens oplysningsskilte.

  5. Slip ikke børnene af syne

  Hold dig tæt ved badende børn, så I kan se og høre hinanden, og du kan nå at gribe ind, hvis det bliver nødvendigt. Selv større børn, der svømmer godt i en svømmehal, kommer nemt i vanskeligheder i mødet med havets strøm og bølger.

  Hold godt øje med børn og sørg for ikke at blive distraheret.

  Kilde: respektforvand.dk (nyt vindue)

 • Alger i badevandet

  I varme sommermåneder kan badevandet indeholde alger i store mængder. Alger findes i mange varianter: Grønne, røde, gule, brune og grålige.

  Selv de få giftige arter, som fx blågrønalger, er som regel harmløse, fordi giftstofferne fortyndes i vandet. Men under store opblomstringer kan de udskille så meget gift, at en badetur kan give hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré.

  Børn og voksne, der i forvejen er svækkede, er særligt udsatte. Og dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet.

  Juli og august er højsæson

  Algerne blomstrer især i juli og august, når det er varmt og stille vejr. Algerne ligger ofte i overfladen og kan derfor flyttes når det blæser.

  Kommunen foretager løbende kontrol af badevandskvaliteten. Hvis der er for store mængder af alger, vil det blive oplyst på kommunens hjemmeside og ved opslag på stranden.

  Vær opmærksom

  • Se efter om der er opstillet skilte som fraråder badning
  • Lad være med at bade hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene
  • Lad ikke børn eller dyr lege i vand med kraftige skumdannelser eller algeopblomstringer – heller ikke selv om vandet er mere klart længere ude
  • Kontakt din læge hvis du får symptomer eller føler dig dårlig efter badning i vand med mange alger
 • Strømmen i Storebælt

  Strømmen i Storebælt bestemmes af vejrets skiften over det sydlige Skandinavien.

  Vestenvind presser vand ind i Kattegat. Det hæver vandstanden og skaber en sydgående strøm.

  Hvis der er østenvind, vil det omvendte ske, og vi får nordgående strømning gennem bæltet ud af Østersøen.

  Strømmen i Storebælt skifter typisk hver 3.-4. dag, og vi får en påvirkning af såvel det varme Østersøvand som det koldere Nordsøvand langs kysterne.

  Hjælper til god vandkvalitet

  Den hyppige vandudskiftning i Storebælt nyder vi godt af. Vi får sjældent dårlig vandkvalitet ved vores badestrande, og det tang, der skylles på land, får normalt ikke lov at ligge længe og rådne i havstokken, før det atter føres ud i bæltet.

 • Særlige varsler

  Billedet herover viser det officielle skilt, du kan møde på stranden, hvis vi fra kommunens side fraråder badning på grund af dårlig badevandskvalitet. Vi fjerner skiltet igen, når badevandskvaliteten atter er tilfredsstillende.

  Skiltet er et hvidt rektangulært skilt med teksten 'Badning frarådes' med sort skrift i højre side af skiltet samt en rød cirkel i venstre side. Cirklen minder om en færdselstavle med en silhuet af en person, der svømmer i vandet. Skråt ind over cirklen er der en rød streg.

  Særlige advarsler

  Hvis der er en særlig advarsel på en strand, vil det stå tydeligt på strandens egen side.
 • Vandstand

  Tidevandet varierer typisk med 22 cm i Korsør, så en bred tidevandszone på stranden kan vi ikke registrere.

  I ekstreme situationer kan tidevandet dog stige voldsomt - fx i 1993 da vandstanden var 1,65 meter over normal vandstand i Korsør, og igen i december 2006 da den var 1,77 meter over.