Badevand

I Slagelse Kommune har vi dejligt badevand og mere end 180 km kystlinje, hvoraf de 18 km er mod Storebælt.

Badevandsanalyser
 • Alger i badevandet

  I varme sommermåneder kan badevandet indeholde alger i store mængder. Alger findes i mange varianter: Grønne, røde, gule, brune og grålige.

  Selv de få giftige arter, som fx blågrønalger, er som regel harmløse, fordi giftstofferne fortyndes i vandet. Men under store opblomstringer kan de udskille så meget gift, at en badetur kan give hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré.

  Børn og voksne, der i forvejen er svækkede, er særligt udsatte. Og dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet.

  Juli og august er højsæson

  Algerne blomstrer især i juli og august, når det er varmt og stille vejr. Algerne ligger ofte i overfladen og kan derfor flyttes når det blæser.

  Kommunen foretager løbende kontrol af badevandskvaliteten. Hvis der er for store mængder af alger, vil det blive oplyst på kommunens hjemmeside og ved opslag på stranden.

  Vær opmærksom

  • Se efter om der er opstillet skilte som fraråder badning
  • Lad være med at bade hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene
  • Lad ikke børn eller dyr lege i vand med kraftige skumdannelser eller algeopblomstringer – heller ikke selv om vandet er mere klart længere ude
  • Kontakt din læge hvis du får symptomer eller føler dig dårlig efter badning i vand med mange alger
 • Analyser fra Blå Flag strande
 • Analyser fra øvrige strande

  Fra slutningen af maj til starten af september laver vi 6 analyser af badevandets kvalitet ved strande uden Blå Flag og måler vandets temperatur.

 • Svømmebade

  Kommunerne er ansvarlige for kontrol med offentlige badeanlæg som fx svømmehaller.

  Vandet undersøges jævnligt for en lang række kemiske stoffer og bakterier.

  Selv om der er skrap kontrol med badevandet i svømmehaller, kan der være risiko for smitte. Derfor er det vigtigt, at du overholder badereglerne, der er opsat i svømmehallen, og vasker dig grundigt, inden du går i vandet.

  Private svømmebassiner, der kun bruges af en enkelt husstand og dennes gæster, er ikke omfattet af kontrollen.

Badevandsprofiler