Badevand

I Slagelse Kommune har vi dejligt badevand og mere end 180 km kystlinje, hvoraf de 18 km er mod Storebælt.

Badevandsanalyser
 • Alger i badevandet

  I varme sommermåneder kan badevandet indeholde alger i store mængder. Alger findes i mange varianter: Grønne, røde, gule, brune og grålige.

  Selv de få giftige arter, som fx blågrønalger, er som regel harmløse, fordi giftstofferne fortyndes i vandet. Men under store opblomstringer kan de udskille så meget gift, at en badetur kan give hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré.

  Børn og voksne, der i forvejen er svækkede, er særligt udsatte. Og dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet.

  Juli og august er højsæson

  Algerne blomstrer især i juli og august, når det er varmt og stille vejr. Algerne ligger ofte i overfladen og kan derfor flyttes når det blæser.

  Kommunen foretager løbende kontrol af badevandskvaliteten. Hvis der er for store mængder af alger, vil det blive oplyst på kommunens hjemmeside og ved opslag på stranden.

  Vær opmærksom

  • Se efter om der er opstillet skilte som fraråder badning
  • Lad være med at bade hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene
  • Lad ikke børn eller dyr lege i vand med kraftige skumdannelser eller algeopblomstringer – heller ikke selv om vandet er mere klart længere ude
  • Kontakt din læge hvis du får symptomer eller føler dig dårlig efter badning i vand med mange alger
 • Analyser af badevandet og vandtemperaturer

  Analyser af badevandet

  Fra slutningen af maj til starten af september foretages:

  • 10 analyser af badevandets kvalitet ved strande med Blå Flag
  • 6 analyser af badevandets kvalitet ved strande uden Blå Flag

  Analyserne af badevandet bliver foretaget af et autoriseret firma, som sender dem til kommunen, hvorefter vi vurderer, om der er behov for at fraråde badning. 

  Vælg den ønskede strand i søgefeltet for at se analyser og badevandstemperaturer.

  Vurdering af badevandet

  • Badevandet er vurderet ved næsten alle strande

  Strande med Blå Flag i 2020

  Læs mere om de enkelte Blå Flag-strande på deres egne sider:

  Øvrige strande

  Læs mere om de enkelte strande på deres egne sider:

 • PFAS - du frarådes direkte kontakt med havskum

  Undgå direkte kontakt med det blivende havskum, der ligger på stranden og i strandkanten eksempelvis efter en storm. Ved kontakt med denne form for havskum bør du efterfølgende skylle hudområdet grundigt.

  Vi fraråder vi ud fra forsigtighedsprincippet, mens Styrelsen for Patientsikkerhed undersøger, hvor udbredt PFAS i er i havvandet i de danske farvande.

 • Hvad er godt badevand?

  Koncentrationen af bakterier afgør, om vandet er egnet til badning. Jo flere bakterier der er i badevandet, desto mere påvirket af spildevand er badevandet. Det betyder dårligere badevandskvalitet.

  I Bekendtgørelse nr. 917 af 27-06-2016, om badevand og badeområder, stilles der kvalitetskrav til badevandet.

  Vandet har en god kvalitet, når der er

  • mindre end 500 fækale coliforme bakterier
  • mindre end 200 fækale streptokokker pr. 100 ml

  Bakterier i vandet

  Alle badevandsprøver analyseres for fækale colibakterier og for fækale streptokokker, som er tarmbakterier fra mennesker og dyr.

  Fækale colibakterier og streptokokker er indikatorbakterier. Det betyder, at de fortæller, at andre sygdomsfremkaldende bakterier også kan være til stede i vandet.

  Fækale colibakterier og streptokokker kan også selv forårsage sygdommen diarre.

 • Svømmebade

  Kommunerne er ansvarlige for kontrol med offentlige badeanlæg som fx svømmehaller.

  Vandet undersøges jævnligt for en lang række kemiske stoffer og bakterier.

  Selv om der er skrap kontrol med badevandet i svømmehaller, kan der være risiko for smitte. Derfor er det vigtigt, at du overholder badereglerne, der er opsat i svømmehallen, og vasker dig grundigt, inden du går i vandet.

  Private svømmebassiner, der kun bruges af en enkelt husstand og dennes gæster, er ikke omfattet af kontrollen.

 • Vandtemperatur

  Vandtemperaturen noteres sammen med badevandsanalysen. Du kan derfor se senest målte temperatur i analyserne.

Badevandskvaliteten
 • Klassifikation af badevandskvaliteten

  Badevand ved en strand bliver hvert år klassificeret. Dvs. hver strand får et antal stjerner ud fra, hvordan badevandskvaliteten er.

  På stranden står et skilt med klassifikationen for den pågældende strand, så du lettere kan få en god badeoplevelse.

  Kelstrup Strand har fået nyt prøveudtagningspunkt, derfor kan stranden først blive klassificeret i 2025. Et nyt punkt kræver prøver for fire år i træk for at opnå en klassifikation.

  • Udmærket - tre stjerner
  • God - to stjerner
  • Tilfredsstillende - en stjerne
  • Ringe - en streg

  Sådan vurderes badevandskvaliteten

 • Badestrandenes klassifikation i 2022

  Tre stjerner til strandene

  Bildsø, Stillinge, Svenstrup, Musholm, Revkrogen, Færgehavnen, Granskoven, Ceresstranden, Kobæk, Bisserup, Skovstranden, Søskær, Stibjerg, Albhøjvæne, Strandvejen, Værftet, Egerup, Glænø, Klarskov, Quistgård, Kongsmark, Agersø Omø.

  To stjerner til strandene

  Næsby, Frølunde.

  Kelstrup Strand

  Der er ingen klassifikation før i 2024 til Kelstrup Strand, da prøveudtagningspunktet er flyttet i 2021.