Strande med Blå Flag

Kort over alle strande med Blå Flag og information om hver enkelt strand

I 2022 er ni strande i kommunen blevet tildelt det Blå Flag af både den nationale og internationale Blå Flag-jury.

Kort over strandene

Se fx hvilken del af stranden, der har Blå Flag (området indenfor de røde streger) eller hvilket udstyr, du finder på stranden. Udstyret er vist med forskellige piktogrammer.

Læs om strandene 

Se hvor du finder stranden, og hvad den kan tilbyde.

Se aktuelle badevandsanalyser

Fra slutning af maj til start september tager vi prøver af badevandet. Du kan se resultaterne på siderne om:

På en Blå Flag strand finder du

  • Rent badevand
  • Livrednings- og førstehjælpsudstyr
  • Natur og miljøaktiviteter
  • Toiletter
  • Affaldsspande
  • Informationstavle

Hvad betyder det Blå Flag for dig?

Blå Flag er en miljømærkningsordning, der garanterer, at stranden arbejder for at sikre vores fælles natur og miljø.

Gæster og lokale folk inddrages ved afholdelse af miljøaktiviteter og andre arrangementer for børn og unge. De informeres om, hvad man selv kan gøre for at bevare naturen, når man gæster en Blå Flag strand.

Derudover skal en Blå flag strand være ren og velholdt, have livredningsudstyr, gode toiletforhold, affaldsfaciliteter mm. Dette er alt sammen med til, at alle får en god oplevelse på stranden.

Siden er sidst opdateret 17. maj 2022