Kystbeskyttelse

Man kan dæmpe naturkræfterne for at mindske slid på kyster med meget bebyggelse

Vind og vejr påvirker vores omgivelser. Kysterne bliver udsat for slid fra strøm og bølger. Kystskrænter og gamle høfder undermineres ved erosion. Ved disse processer flyttes der rundt på store mængder materiale. Højere vandstand og hyppigere storme giver øget risiko for oversvømmelse. 

Fjerner naturen land

Kystbeskyttelse kan bestå i at:

  • Forstærke kysten (skræntfodsbeskyttelse)
  • Dæmpe materialevandring eller bølgeslag (høfder, bølgebrydere)
  • Tilføre materialer ude fra (strandfodring)

Ved oversvømmelse

Kystbeskyttelse kan bestå i at:

  • Udføre højvandsdiger
  • Hindre tilløb af vand bagfra hidrørende fra ledningsanlæg eller åer

Et konkret kystanlæg kan være en kombination af disse. Ethvert anlæg skal vedligeholdes. Ved nye anlæg stilles normalt krav til ejer om konstant, fremtidig vedligeholdelse.

Mere tilgængelig viden

Se generelle oplysninger om kystbeskyttelse på

Se oplysninger om sikring af huse mod stormflod, erstatningspraksis og Stormrådets virksomhed i øvrigt på

Siden er sidst opdateret 11. juni 2018