Kystbeskyttelse

Kystbeskyttelse kan være nødvendigt, hvor mennesker og værdier er i risiko for erosion eller oversvømmelse

Kysten er udsat for vind og vejr og er dermed i konstant forandring. Påvirkning fra havstrømme, bølger, tidevand og stormfloder kan være årsag til erosion og oversvømmelse, afhængigt af de lokale forhold.

Behov og metode 

Der er forskel på behovet for beskyttelse og metoderne til kystbeskytte afhængigt af, hvad man ønsker at beskytte, og hvad man ønsker at beskytte imod.

Et anlæg til kystbeskyttelse vil ofte være en kombination af flere beskyttelsesmetoder.

Se om du bor i et risikoområde

Kystbeskyttelse - eksempler
 • Kystbeskyttelse ved erosion

  Erosion opstår, når bølger og havstrømme fjerner mere materiale fra et givent område end det tilføres, ved at hvirvle materiale op fra havbunden nær kysten og transportere det med bølgerne. Erosion kan forekomme akut eller kronisk.

  Beskyttelse ved erosion

  Eksempler på kystbeskyttelse ved erosion:

  • Høfder og bølgebrydere til at reducere transporten af materiale og dæmpe bølgerne

  • Beskyttelse af skråninger og foden af skrænter til forstærkning af kysten

  • Sandfodring (lægge mere sand) for at tilføre materiale til kysten.
 • Kystbeskyttelse ved oversvømmelse

  Oversvømmelser skyldes ofte uregelmæssige stigninger af vandstanden som stormfloder, der påvirkes af tidevand, vindstyrke og vindens retning.

  Beskyttelse ved oversvømmelse

  Eksempler på kystbeskyttelse ved oversvømmelse:

  • Højvandsdiger til beskyttelse af større by-, sommerhus- eller landbrugsområder  

  • Højvandsmure benyttes oftest i by- og havneområder.
Siden er sidst opdateret 16. september 2019