Ansøgning om kystbeskyttelse

Kystbeskyttelse kræver tilladelse, som du skal søge om.

Din ansøgning vurderes i forhold til følgende hensyn i kystbeskyttelsesloven:

  • Behovet for kystbeskyttelse
  • Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af lovens Kapitel 1a
  • Kystbeskyttelses tekniske, natur- og miljømæssige kvalitet
  • Adgang til- og langs kysten
  • Den rekreative udnyttelse af kysten
  • Andre forhold

Tilladelse forudsætter, at der er et behov for kystbeskyttelse. Behovet er til stede, når risikoen mindskes for oversvømmelse eller erosion af mennesker og ejendomme.

Sådan søger du om kystbeskyttelse

Du søger om tilladelse til kystbeskyttelse via selvbetjening.

VVM-screening

Kyststrækninger er ofte omfattet af beskyttelseslinjer og fredede områder. Derfor skal der laves en VVM-screening af projektet for at vurdere, hvordan kystbeskyttelsen påvirker miljøet. En tilladelse kan være omfattet af anden lovgivning.

Finansiering
  • Finansiering af kystbeskyttelse

    Som grundejer skal du som udgangspunkt selv betale for kystbeskyttelse af din grund, men flere grundejere kan også vælge at gå sammen og derved dele udgifterne.

Siden er sidst opdateret 8. december 2021