I tilfælde af stormflod

Gode råd til hvad du gør, hvis havet stiger, hvor du bor

Vi har lavet en samlet indgang med forklaring og gode råd. Der kommer hele tiden nye vinkler og tips til. 

AKUT - hvem gør hvad?
 • Hvem gør hvad i en stormflodssituation?
  Ved varsling af højvande med oversvømmelser til følge iværksætter Slagelse Brand og Redning deres ”Instruks ved varsel om forhøjet vandstand”.

  Hvad gør beredskabet i Slagelse Kommune?

  I redningsberedskabets kommandostab følger man udviklingen og beslutter løbende hvilke tiltag, der operativt skal gennemføres ud fra DMI’s prognoser for vandstand samt de virkelige forhold i de truede områder i kommunen.  

  DMI sender varsel to dage før med kommentar, om prognosen holder eller om der fx skal trækkes 10-20 cm vandstand fra eller til.

  Beredskabet skal sikre infrastruktur før alt andet. Korsør og Skælskør sikres af Slagelse Kommunes Entreprenørservice. Der er ikke uanede ressourcer, og det er en hård prioritering af, hvad der skal sikres og i hvilken rækkefølge.

  Hvem er med i beredskabet?

  Den operative stab består af:

  • Slagelse Brand og Redning
  • Slagelse Kommunes Center for Miljø, Plan og Teknik
  • Slagelse Kommunes Entreprenørservice
  • SK Forsyning

  Disse fire enheder står for at koordinere den fælles beredskabsindsats. 

  Hvad skal du selv gøre?

  Grundejere og borgere skal sikre sig selv og deres ejendomme. 

  På Slagelse Brand og Rednings hjemmeside kan du se, hvordan deres stormflodsberedskab arbejder, og hvad du selv kan gøre. 

  Hvornår skal jeg ringe 1-1-2?

  Ved alvorlige uheld som fx ulykker med personskade eller lignende skal du alarmere via 1-1-2.

 • Hvad er Brand og Rednings opgaver?

  På Slagelse Brand og Rednings hjemmeside kan du se, hvordan deres stormflodsberedskab arbejder, og hvad du selv kan gøre. 

Relevante forbund og råd
 • Beredskabsforbundet
  Beredskabsforbundet arbejder for et mere kriseparat samfund.

  De støtter frivillige i beredskaberne, uddanner borgere i at forebygge ulykker og finder nye deltidsbrandfolk.

  Når oversvømmelsen rammer et lokalområde, må redningsberedskabet ofte rykke ud med alt. Side om side arbejder professionelle og frivillige for at standse og udbedre skaderne.

  Men der er hverken materiel eller mandskab nok til at hjælpe alle husstande straks. Derfor må redningsberedskabet prioritere og løse de vigtigste opgaver først. Det betyder, at mange husejere må klare sig selv og sikre deres egen ejendom.

  Derfor afholder Beredskabsforbundet kurser som ”Bo Vandsikkert”. Her lærer man, hvad man selv som boligejer kan gøre for at sikre sin ejendom. Kurset tager udgangspunkt i, hvad man gør, før vandet kommer, mens vandet stiger, og når vandet igen har trukket sig tilbage. 

 • Stormrådet
  Stormrådet er et uafhængigt råd.

  Rådet er nedsat i henhold til lov om stormflod og stormfald. Rådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer. Det er også Stormrådet, der beslutter, om man kan få erstatning fra stormflodsordningen.

  Du kan du mere om stormflodsordningen på:

Planer og målere
Kurser, vejledninger og FAQ
 • Kurser og informationsmøder

  Informationsmøde

  Et møde om beredskab i tilfælde af en stormflodssituation. 

  PROGRAM
  Kl. 17.00 – 18.00 Beredskab i stormflodssituationer mv.
  Kl. 18.00 – 18.30 Pause med let anretning
  Kl. 18.30 – 20.30 Kursus i "Bo Vandsikkert"

  Tid og sted

  Informationsmødet holdes hos Slagelse Brand og Redning, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør, onsdag 8. december 2021, kl. 17.00 - ca. 20.30.  

 • Vejledninger
  Gode råd og vejledning til, hvad du selv kan gøre.
  • Hvordan sikrer du din ejendom?
  • Sikring med sandsække
 • Spørgsmål og svar (FAQ)
Tidligere hændelser
Siden er sidst opdateret 8. december 2021