Overvejer du at kystbeskytte?

Måske oplever du oversvømmelser og kysterosion, som kan have konsekvenser for dig og din bolig.

Du kan derfor nu eller på sigt få behov for at etablere kystbeskyttelse på din grund.

Hvad er kystbeskyttelse?

Kystbeskyttelse er en fællesbetegnelse for alle permanente tiltag, som opføres for at forebygge erosion eller oversvømmelse.

Fx kan det være:

 • høfder
 • bølgebrydere
 • skråningsbeskyttelse
 • udlægning af sten
 • diger
 • sandfodring
 • højvandsmure

Du skal søge om kystbeskyttelse

Som grundejer har du selv ansvaret for at kystbeskytte din ejendom mod oversvømmelse og erosion. Før du gør det, skal du søge om tilladelse hos den kommune, ejendommen ligger i.

Har du et eksisterende kystbeskyttelsesanlæg, du ønsker at forstærke eller retablere, skal du også søge om tilladelse.

Fælles kystbeskyttelse med dine naboer

Hvis I er flere grundejere, der ønsker at etablere fælles kystbeskyttelse, kan I sende en samlet ansøgning. Dette kan være relevant, fordi erosion og oversvømmelse ofte påvirker flere grunde og derfor bedst løses med en helhedsløsning, der tilgodeser flere grundejere.

Ulovlig kystbeskyttelse

Al kystbeskyttelse kræver tilladelse jf. Kystbeskyttelsesloven.

Anlægger du kystbeskyttelse uden tilladelse, kan du risikere at blive påbudt at fjerne det igen.

Kommunen skal bl.a. vurdere:

 • behov for kystbeskyttelse
 • kystbeskyttelsens tekniske, natur- og miljømæssige kvalitet
 • at adgangsforholdene til og langs kysten bevares
 • at naboejendomme ikke påvirkes negativt
Siden er sidst opdateret 8. december 2021