Dige Næsby Strand

Slagelse Kommune vil løbende informere om etableringen af højvandssikring ved Næsby Strand på denne projektside

Projektets direkte link er: slagelse.dk/digenaesbystrand

I bunden af siden findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt.


Seneste nyt i projektet

2019

6. januar 2020

KURSUS Lær at håndtere oversvømmelser

Hvad gør man, når stormen kommer og vandet begynder at stige? Hvordan forbereder man sig og undgår de værste skader?

Det er nogle af de ting, du kan lære på kurset ”Bo Vandsikkert”. Kurset er gratis og er til dig, der bor i et område, hvor der er fare for oversvømmelser.

Kurset består af to timers teori og derefter ca. en time udendørs undervisning med lidt praktik. Husk varmt tøj.

Tilmelding

Tilmeld dig direkte til underviser Marianne Kristiansen,
e-mail: maubkr@yahoo.com, tlf. 28 76 50 81.

Dato, tid, tilmeldingsfrist, sted og pris

Vælg én af de fire datoer i 2020.

  • 8. januar, kl. 17-20 - tilmeldingsfrist: 6/1 
  • 29. januar, k. 18.30-21.30 - tilmeldingsfrist: 27/1 
  • 1. februar kl.13-16 - tilmeldingsfrist: 29/1 
  • 27. februar kl. 18.30-21.30 - tilmeldingsfrist: 25/2

Kurset holdes hos Slagelse Brand og Redning, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør.

  • Pris: Gratis.

For at kurset gennemføres kræver det fra 8-20 deltagere.

19. december 2019

Beredskabsforbundets Slagelse Kreds tilbyder kursus i ”Bo Vandsikkert”. Det er et gratis kursus med 2 timers teori og derefter praktisk gennemgang af forebyggende muligheder.

Kurset tager udgangspunkt i, hvad man gør før vandet kommer, mens vandet stiger, og når vandet igen har trukket sig tilbage.

11. december 2019

Servitut om medlemspligt er tinglyst på ejendomme, der er med i Næsby Strand Digelag.

29. november 2019

Der er holdt åstedsforretning med de grundejere, som har ejendomme, hvor diget skal placeres eller som skal afstå arbejdsarealer i forbindelse med anlægsarbejdet.

28. november 2019

Der er holdt møde med digegrupper og digelag om beredskab i situationer med stormflod.

På mødet blev der bl.a. orienteret om DMI’ varslinger, beredskabet og kommunens prioritering af indsatsen i forbindelse med højvandssituationer.

21. november 2019

Møde om åstedsforretningen og ekspropriationens proces.

25. oktober 2019

Slagelse Kommune indkalder berørte grundejere til åstedsforretninger i forbindelse med digeprojektet. Åstedsforretningerne gennemføres 29. november 2019.

20. september 2019

AFVISNING AF KLAGE. Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at klager ikke er klageberettiget i forhold til klagepunktet om, at der ikke må udledes mere drænvand til søen, hvis den skal have mulighed for at genoprette den tidligere tilstand.

Nævnet har herved lagt vægt på, at klagers interesse i søens tilstand ikke er anderledes end den interesse andre borgere, der bor og færdes ved søen, har. Kravet om, at interessen skal være individuel er således ikke opfyldt.

29. august 2019

Tilladelsen til afvanding i forbindelse med højvandssikring er blevet påklaget.

Klagen omhandler udledning af vandet til Skudeløbet. Hvis søen skal have en mulighed for at komme sig, må al tilførsel af såkaldt drænvand ophøre og miljøtilstanden i Skudeløbet genetableres.

31. juli 2019

Slagelse Kommune har givet tilladelse til at forbedre afvanding i forbindelse med højvandssikring. Formålet er, at sikre de fremtidige afvandingsforhold i forbindelse med højvandsikring af Næsby Strand.

Afgørelsen er sendt til alle, der har en individuel interesse i sagen. 

26. juni 2019

Næsby Strand Digelag indkalder til generalforsamling fredag 12. juli kl. 19 i Huset v/ Stillingehallen, Bildsøvej 74B, 4200 Slagelse.

20. juni 2019

Opdateret procesdiagram for digeprojektet for Næsby Strand.

Projektet i 2014 - 2018
Siden er sidst opdateret 7. januar 2020