Dige Næsby Strand

Slagelse Kommune vil løbende informere om etableringen af højvandssikring ved Næsby Strand på denne projektside

Projektets direkte link er: slagelse.dk/digenaesbystrand

I bunden af siden findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt.


Seneste nyt i projektet

2019

21. november 2019

Møde om åstedsforretningen og ekspropriationens proces.

25. oktober 2019 (pdf - nyt vindue)

Slagelse Kommune indkalder berørte grundejere til åstedsforretninger i forbindelse med digeprojektet. Åstedsforretningerne gennemføres 29. november 2019.

20. september 2019

AFVISNING AF KLAGE. Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at klager ikke er klageberettiget i forhold til klagepunktet om, at der ikke må udledes mere drænvand til søen, hvis den skal have mulighed for at genoprette den tidligere tilstand.

Nævnet har herved lagt vægt på, at klagers interesse i søens tilstand ikke er anderledes end den interesse andre borgere, der bor og færdes ved søen, har. Kravet om, at interessen skal være individuel er således ikke opfyldt.

29. august 2019

Tilladelsen til afvanding i forbindelse med højvandssikring er blevet påklaget.

Klagen omhandler udledning af vandet til Skudeløbet. Hvis søen skal have en mulighed for at komme sig, må al tilførsel af såkaldt drænvand ophøre og miljøtilstanden i Skudeløbet genetableres.

31. juli 2019

Slagelse Kommune har givet tilladelse til at forbedre afvanding i forbindelse med højvandssikring. Formålet er, at sikre de fremtidige afvandingsforhold i forbindelse med højvandsikring af Næsby Strand.

Afgørelsen er sendt til alle, der har en individuel interesse i sagen. 

26. juni 2019

Næsby Strand Digelag indkalder til generalforsamling fredag 12. juli kl. 19 i Huset v/ Stillingehallen, Bildsøvej 74B, 4200 Slagelse.

20. juni 2019

Opdateret procesdiagram for digeprojektet for Næsby Strand.

Projektet i 2014 - 2018
Siden er sidst opdateret 28. november 2019