Dige Næsby Strand

Slagelse Kommune vil løbende informere om etableringen af højvandssikring ved Næsby Strand på denne projektside

Projektets direkte link er: slagelse.dk/digenaesbystrand

I bunden af siden findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt.


Seneste nyt i projektet

2020

14. juli 2020

Taksationskommissionen i Vestsjælland har truffet afgørelse om erstatning ved ekspropriation i forbindelse med digeprojektet.

Opsummering af afgørelsen:

  • En grundejer tilkendes erstatning for indblik fra vejpassage over diget i alt 30.000 kr.

  • En grundejer tilkendes erstatning for alle ulemper ved anlæg af diget i alt 8.250 kr.

  • Slagelse Kommune skal forskudsvis betale godtgørelse for advokatbistand i alt 50.000 kr.

Denne kendelse kan - af en part i sagen - indbringes for Overtaksationskommissionen for Nord- og Vestsjælland.

30. juni

Taksationskommissionen afholder taksationsforretning for fem ejendomme, hvor der ikke er indgået forligsaftale om erstatning ved ekspropriationen. Der blev truffet afgørelse om ekspropriation i januar 2020. Taksationskommissionen forventer, at en afgørelse kan sendes til alle parter i juli 2020.

19. marts

Kystdirektoratet gav tilladelsen til kystbeskyttelse den 12. januar 2018 med to års udnyttelsesfrist. Bestyrelsen for Næsby Strand Digelag har derfor søgt Slagelse Kommune om at få fristen forlænget.

Med et rettelsesark af 18. marts 2020 har Slagelse Kommune forlænget udnyttelsesfristen med 2 år.

Kystdirektoratets tilladelse omfatter:

2. marts

Der er ikke kommet klager over kommunens afgørelse om ekspropriation i forbindelse med digeprojektet. Derfor er der gennemført ekspropriation på i alt 11 ejendomme.

I de sager, hvor forligstilbuddet ikke er godkendt af grundejerne, sender kommunen sagen videre til Taksationskommissionen. De træffer afgørelse om erstatningens størrelse.

Taksationskommissionens behandling af sagerne har ikke opsættende virkning på digeprojektet. (Kommissionens sagsbehandling vil ikke forsinke projektet).

26. februar

Digeanlæg til højvandssikring er tinglyst på de ejendomme, hvor diget skal placeres.

31. januar

Slagelse Byråd har 27. januar truffet beslutning om ekspropriation på 11 ejendomme i forbindelse med digeprojektet i Næsby Strand.

De berørte grundejere har fået brev om afgørelsen.

Grundejerne har mulighed for at klage. En eventuel klage har opsættende virkning for anlægsarbejdet på den enkelte ejendom.

Tidsplanen for anlæg af diget er ændret med forventet opstart senest september 2020.

6. januar

KURSUS Lær at håndtere oversvømmelser.

Hvad gør man, når stormen kommer og vandet begynder at stige? Hvordan forbereder man sig og undgår de værste skader?

Det er nogle af de ting, du kan lære på kurset ”Bo Vandsikkert”. Kurset er gratis og er til dig, der bor i et område, hvor der er fare for oversvømmelser.

Kurset består af to timers teori og derefter ca. en time udendørs undervisning med lidt praktik. Husk varmt tøj.

Kurset blev holdt hos Slagelse Brand og Redning, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. 

  • 29. januar, k. 18.30-21.30
  • 1. februar kl.13-16 
  • 27. februar kl. 18.30-21.30
Projektet i 2014 - 2019
Siden er sidst opdateret 5. august 2020