Højvandssikring af Halsskov

Slagelse Kommune støtter digegrupperne i Halsskov, så de sammen finder de bedste metoder, der kan sikre deres lokalområde mod oversvømmelse fra havet

Materialet på denne side er fælles for de tre delområder, projektet er opdelt i.

Materiale specifikt for et delområde ligger på følgende undersider:

Denne sides direkte link:
slagelse.dk/hoejvandssikringhalsskov

I bunden af siden findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt.


Seneste nyt i projektet

2021 

25. maj

Siden om projektet i område 1 er i dag opdateret med status og bilag fra januar 2021 frem til i dag. 

19. februar 

Det samlede kystbeskyttelsesprojekt er fremlagt til 4 ugers fornyet høring fra 19. februar – 19. marts 2021.

19. februar 

Det samlede kystbeskyttelsesprojekt er fremlagt til 4 ugers fornyet høring fra 19. februar – 19. marts 2021.

Projektet i 2015 - 2020
Referater
Baggrund og forslag
 • Hvorfor kystsikring?

  Den 1. november 2006 steg vandet i Storebælt med 1,6 meter over den normale vandstand. I Korsør kom der voldsomme mængder vand ind i fiskerihavnen og store dele af Søndre bydel blev oversvømmet. I Nordre bydel stod vandet flere steder op i gaderne. 

  Klimaforskere forudser, at den globale opvarmning vil få havene til at stige med 30 cm i de kommende 50 år. Det vil betyde, at højvande som i 2006 vil oversvømme store dele af Korsør.

  Halsskov er udpeget som et særligt risikoområde i forhold til oversvømmelse fra havet. Områdets placering og udformning gør det sårbart overfor højere vandstande og kraftige storme, som klimaforandringer fører med sig.

 • Projektforslag

  De seneste nye projektforslag ligger på undersiderne for hvert område.

  Kommunen har lavet forskellige forslag til, hvordan grundejerne i Halsskov sammen kan sikre kysten ud for deres huse og på den måde forebygge oversvømmelser fra havet. 

  Den udsatte kyst ved Halsskov er blevet inddelt i tre områder. Det sker for at sikre, at højvandssikringen bliver formet præcist efter de behov og ønsker, som grundejerne i området har.

  Hvert område opfordres til at oprette en digegruppe. Det er herefter digegruppens opgave at vælge det projekt, som de ønsker at arbejde videre med. Blandt andet skal de enkelte digegrupper tage stilling til, hvor højt et eventuelt dige skal være og hvordan regningen for højvandsikringen skal fordeles blandt grundejerne i området. 

  Den enkelte grundejer har ansvar for selv at sikre sin ejendom mod oversvømmelse fra havet. Men som et led i Slagelse Kommunes klimaplan støtter kommunen op om projektet ved at stå for forundersøgelserne, og samtidig arbejde aktivt for at alle grundejere i området bliver opmærksomme på muligheden for at deltage i det konkrete arbejde.

  Der er tre udsatte områder

  Vil du læse specifikt om de tre delområder, så tryk på disse link eller tilsvarende i den grå boks "Se også":

  Det er på disse undersider, du finder de seneste nye skitseplaner mv.

 • Ofte stillede spørgsmål og svar

  Vi har samlet de mest stillede spørgsmål fra projektets start i denne pdf-fil.

Siden er sidst opdateret 10. august 2021