Højvandssikring Halsskov

Slagelse Kommune støtter digegrupperne i Halsskov, så de sammen finder de bedste metoder, der kan sikre deres lokalområde mod oversvømmelse fra havet

Materialet på denne side er fælles for de tre delområder, projektet er opdelt i.

Materiale specifikt for et delområde ligger på følgende undersider:

Projektets direkte link er: slagelse.dk/hoejvandssikringhalsskov

I bunden af siden findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt.


Seneste nyt i projektet

2019

6. januar 2020

KURSUS Lær at håndtere oversvømmelser

Hvad gør man, når stormen kommer og vandet begynder at stige? Hvordan forbereder man sig og undgår de værste skader?

Det er nogle af de ting, du kan lære på kurset ”Bo Vandsikkert”. Kurset er gratis og er til dig, der bor i et område, hvor der er fare for oversvømmelser.

Kurset består af to timers teori og derefter ca. en time udendørs undervisning med lidt praktik. Husk varmt tøj.

Tilmelding

Tilmeld dig direkte til underviser Marianne Kristiansen,
e-mail: maubkr@yahoo.com, tlf. 28 76 50 81.

Dato, tid, tilmeldingsfrist, sted og pris

Vælg én af de fire datoer i 2020.

 • 8. januar, kl. 17-20 - tilmeldingsfrist: 6/1 
 • 29. januar, k. 18.30-21.30 - tilmeldingsfrist: 27/1 
 • 1. februar kl.13-16 - tilmeldingsfrist: 29/1 
 • 27. februar kl. 18.30-21.30 - tilmeldingsfrist: 25/2

Kurset holdes hos Slagelse Brand og Redning, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør.

 • Pris: Gratis.

For at kurset gennemføres kræver det fra 8-20 deltagere.

19. december 2019

Beredskabsforbundets Slagelse Kreds tilbyder kursus i ”Bo Vandsikkert”. Det er et gratis kursus med 2 timers teori og derefter praktisk gennemgang af forebyggende muligheder.

Kurset tager udgangspunkt i, hvad man gør før vandet kommer, mens vandet stiger, og når vandet igen har trukket sig tilbage.

28. oktober 2019

Nyt om status på projektet for hver af de tre områder.

Se mere på områdernes egne sider:

18. juli 2019

Nyt om status på projektet for hver af de tre områder.

Se mere på områdernes egne sider:

4. juli 2019

Forslag til Vedtægt for Digelaget for områderne 1, 2 og 3 har været i høring. Se mere på områdernes egne sider:

11. april 2019

Forslag til Vedtægt for Digelaget for henholdsvis Område 1, Område 2 og Område 3 er sendt i høring i 5 uger hos de berørte grundejer. Høringsfrist for alle tre forslag er 17. maj 2019. 

Se de tre forslag på områdernes egne sider:

15. marts 2019

Høringssvarene er blevet gennemgået og delvist behandlet. Et forslag til en vedtægt for digelaget er udarbejdet. Læs hvad vi nu arbejder videre med på de tre områders sider:

Projektet i 2015 - 2018
Referater
Baggrund og forslag
 • Hvorfor kystsikring?

  Den 1. november 2006 steg vandet i Storebælt med 1,6 meter over den normale vandstand. I Korsør kom der voldsomme mængder vand ind i fiskerihavnen og store dele af Søndre bydel blev oversvømmet. I Nordre bydel stod vandet flere steder op i gaderne. 

  Klimaforskere forudser, at den globale opvarmning vil få havene til at stige med 30 cm i de kommende 50 år. Det vil betyde, at højvande som i 2006 vil oversvømme store dele af Korsør.

  Halsskov er udpeget som et særligt risikoområde i forhold til oversvømmelse fra havet. Områdets placering og udformning gør det sårbart overfor højere vandstande og kraftige storme, som klimaforandringer fører med sig.

 • Projektforslag

  De seneste nye projektforslag ligger på undersiderne for hvert område.

  Kommunen har udarbejdet forskellige forslag til, hvordan grundejerne i Halsskov sammen kan sikre kysten ud for deres huse og på den måde forebygge oversvømmelser fra havet. 

  Den udsatte kyst ved Halsskov er blevet inddelt i tre områder. Det sker for at sikre, at højvandssikringen bliver formet præcist efter de behov og ønsker, som grundejerne i området har.

  Hvert område opfordres til at oprette en digegruppe. Det er herefter digegruppens opgave at vælge det projekt, som de ønsker at arbejde videre med. Blandt andet skal de enkelte digegrupper tage stilling til, hvor højt et eventuelt dige skal være og hvordan regningen for højvandsikringen skal fordeles blandt grundejerne i området. 

  Den enkelte grundejer har ansvar for selv at sikre sin ejendom mod oversvømmelse fra havet. Men som et led i Slagelse Kommunes klimaplan støtter kommunen op om projektet ved at stå for forundersøgelserne, og samtidig arbejde aktivt for at alle grundejere i området bliver opmærksomme på muligheden for at deltage i det konkrete arbejde.

  Der er tre udsatte områder

  Vil du læse specifikt om de tre delområder, så tryk på disse link eller tilsvarende i den grå boks "Se også":

  Det er på disse undersider, du finder de seneste nye skitseplaner mv.

 • Ofte stillede spørgsmål og svar

  Vi har samlet de mest stillede spørgsmål fra projektets start i denne pdf-fil.

Siden er sidst opdateret 7. januar 2020