Højvandssikring Halsskov

Slagelse Kommune støtter digegrupperne i Halsskov, så de sammen finder de bedste metoder, der kan sikre deres lokalområde mod oversvømmelse fra havet

Materialet på denne side er fælles for de tre delområder, projektet er opdelt i. Materiale specifikt for et delområde ligger på undersiderne:

Projektets direkte link er: slagelse.dk/hoejvandssikringhalsskov

I bunden af siden findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt.


Seneste nyt i projektet

18. juli

Nyt om status på projektet for hver af de tre områder.

Se mere på områdernes egne sider:

4. juli 2019

Forslag til Vedtægt for Digelaget for områderne 1, 2 og 3 har været i høring. Se mere på områdernes egne sider:

11. april 2019

Forslag til Vedtægt for Digelaget for henholdsvis Område 1, Område 2 og Område 3 er sendt i høring i 5 uger hos de berørte grundejer. Høringsfrist for alle tre forslag er 17. maj 2019. 

Se de tre forslag på områdernes egne sider:

15. marts 2019

Høringssvarene er blevet gennemgået og delvist behandlet. Et forslag til en vedtægt for digelaget er udarbejdet. Læs hvad vi nu arbejder videre med på de tre områders sider:

5. oktober 2018

Et forslag til digeprojektet har været i høring fra 6. juli til 31. august 2018. Der er indkommet i alt 18 høringssvar. Se de 18 høringssvar i overskrifter:

18. september 2018

Et forslag til digeprojektet har været i høring fra 4. maj til 1. juni 2018. Der er indkommet i alt fire høringssvar.

18. september 2018

Et forslag til digeprojektet har været i høring fra 8. juni til 27. juli 2018. Der er indkommet i alt femten høringssvar.

27. august 2018

Der blev holdt informationsmøde i Korsør Kulturhus om digeprojektet for område 2. Projektet har været i høring fra 6. juli - 31. august 2018.

6. juli 2018

Slagelse Kommune besluttede 4. juni 2018 at sende forslag til digeprojekt for område 2 i høring. Der er sendt høringsbrev til alle ejere af fast ejendom i digeområdet og andre interessenter.

28. juni 2018

Der blev holdt informationsmøde i Korsør Kulturhus om digeprojektet for område 1.

8. juni 2018

Slagelse Kommune besluttede 4. juni 2018 at sende digeprojektet for område 1 i høring Læs mere på:

23. maj 2018

Der blev holdt informationsmøde i Korsør Kulturhus om digeprojektet for område 3, der er i høring indtil 1. juni 2018.

3. maj 2018

Slagelse Kommune besluttede 9. april 2018 at sende digeprojektet for område 3 i høring. Læs mere på:

12. marts 2018

Den 12. marts 2018 blev der afholdt møde mellem kommunen og kontakt personer fra område 1. Mødet havde bl.a. til formål at drøfte status og hvordan der kan komme mere fremdrift i digesagen. Referat fra mødet for område 1 er tilgængeligt på siden: 

3. marts 2018

Kystdirektoratet oplyser, at de har gennemgået det tilsendte supplerende materiale af 18. november 2016 for Område 2. Direktoratet har ikke yderligere bemærkninger til det beskrevne.

29. november 2017

Orientering om status og det videre forløb i digesagens område 3 på siden:

29. november 2017

Referat fra mødet for område 1 er tilgængeligt på siden: 

19. oktober 2017 - område 3

Orientering om status på digesagens område 3 på siden:

19. oktober 2017 - område 2

Orientering om status på digesagens område 2 på siden:

19. oktober 2017 - område 1

Orientering om status på digesagens område 1 på siden:

4. januar 2017 - fælles

Video om forhøjet vandstand ved Korsør og Næsby Strand 4. og 5. januar 2017.

1. august 2016 - fælles

Projektleder Merete Hvid Dalnæs har søgt nye udfordringer og siger tak for samarbejdet. Fra 1. august 2016 er Karen Vestergaard Slagelse Kommunes projektleder på projektet.

18. juni 2015 - fælles

Nyhedsbrev.

5. januar 2015 - fælles

Der er nu truffet afgørelser efter endt høringsperiode om fremme af de tre projekter. Se resultatet på de respektive sider for hvert af de tre delområder. 

Referater
Baggrund og forslag
 • Hvorfor kystsikring?

  Den 1. november 2006 steg vandet i Storebælt med 1,6 meter over den normale vandstand. I Korsør kom der voldsomme mængder vand ind i fiskerihavnen og store dele af Søndre bydel blev oversvømmet. I Nordre bydel stod vandet flere steder op i gaderne. 

  Klimaforskere forudser, at den globale opvarmning vil få havene til at stige med 30 cm i de kommende 50 år. Det vil betyde, at højvande som i 2006 vil oversvømme store dele af Korsør.

  Halsskov er udpeget som et særligt risikoområde i forhold til oversvømmelse fra havet. Områdets placering og udformning gør det sårbart overfor højere vandstande og kraftige storme, som klimaforandringer fører med sig.

 • Projektforslag

  De seneste nye projektforslag ligger på undersiderne for hvert område.

  Kommunen har udarbejdet forskellige forslag til, hvordan grundejerne i Halsskov sammen kan sikre kysten ud for deres huse og på den måde forebygge oversvømmelser fra havet. 

  Den udsatte kyst ved Halsskov er blevet inddelt i tre områder. Det sker for at sikre, at højvandssikringen bliver formet præcist efter de behov og ønsker, som grundejerne i området har.

  Hvert område opfordres til at oprette en digegruppe. Det er herefter digegruppens opgave at vælge det projekt, som de ønsker at arbejde videre med. Blandt andet skal de enkelte digegrupper tage stilling til, hvor højt et eventuelt dige skal være og hvordan regningen for højvandsikringen skal fordeles blandt grundejerne i området. 

  Den enkelte grundejer har ansvar for selv at sikre sin ejendom mod oversvømmelse fra havet. Men som et led i Slagelse Kommunes klimaplan støtter kommunen op om projektet ved at stå for forundersøgelserne, og samtidig arbejde aktivt for at alle grundejere i området bliver opmærksomme på muligheden for at deltage i det konkrete arbejde.

  Der er tre udsatte områder

  Vil du læse specifikt om de tre delområder, så tryk på disse link eller tilsvarende i den grå boks "Se også":

  Det er på disse undersider, du finder de seneste nye skitseplaner mv.

 • Ofte stillede spørgsmål og svar

  Vi har samlet de mest stillede spørgsmål fra projektets start i denne pdf-fil.

Siden er sidst opdateret 18. juli 2019